Formandens beretning 2017

 

Hvis vi starter med konklusionen, så har 2017 været et godt år. Det har været et år, hvor der igen har været en stor medlemsfremgang i forhold til året før, så vi, opregnet til helårsmedlemmer, er nået op på næsten 430.

Der er i løbet af året blevet uddannet flere instruktører, men der er dog altid plads til flere så hvis i selv eller en i kender har lyst til at høre nærmere angående at blive instruktør skal i endeligt henvende jer.
Sidste år var det især spinninginstruktører vi manglede, men efter at vi har investeret i en cykelbiograf er brugen af spinninglokalet blevet spredt på mange flere timer, hvilket har lettet presset på de bemandede timer.

Der har været 3 forskellige hold i år. Desværre har der ikke været så stor opbakning til crossgym-holdet, hvilket har betydet at det er stoppet. De to andre hold – step/styrke med Line om tirsdagen og yoga med Birgitte tirsdag og torsdag er kommet på et stabilt leje med 12-14 deltagere hver gang. 

Der har også i år været servicebesøg fra Pedan 2 gange og det er forløbet uden de store gener for medlemmerne. Serviceeftersynene bruges i bestyrelsen også til vurdering af behovet for investering i nye maskiner eller udskiftning af eksisterende til nye modeller. Til dette vil vi også gerne have input fra medlemmerne, hvilket i 2017 var medvirkende til at vi investerede i en trappemaskine, så hvis i som medlem har ideer til nye maskiner skal i sende en mail til bestyrelsen så vi tage det med i vores overvejelser.

Økonomisk set har året været tilfredsstillende, men det kommer Trine nærmere ind på senere.

I 2017 har vi igen fået opbakning af vore sponsorer, hvilket de alle skal have stor tak for. 

I bestyrelsen har der i årets løb været et godt samarbejde om at få løst opgaverne og der skal til både bestyrelsen, instruktørerne og øvrige frivillige i foreningen lyde en stor tak for indsatsen i det forgange år.

 

Tak for ordet.

Palle Erik Hassing