Referat af bestyrelsesmøde VFF februar

Tilstede:   Henrik, Allan, Trine, palle, Karen Lisbeth, Lauge og Maj-Britt
Afbud:      Jane


1. Maj-Britt blev valgt til referent.

2. Nyt formand

Lauge vil gerne vælges til bestyrelsen som kasserer. Generalforsamling er 17 marts. kl. 19 i VKI.
Instruktører Michael og Helle har børnehold lørdag formiddag.
Palle sørger for, at Helle kontakter Jane ift. at børneholdene oprettes i Conventus.

 

3. Årshul

Der er lukket mandag i uge 8 kl. 05-15 da centeret skal gøres rent.

 

4. Kasserer

Der er plus på kontoen og aktuelt er der 465 medlemmer.

 

5. Nyt fra udstyr

Løbebånd og cyklet er tjekket for fejl og mangler.
Der ønskes nye stepbænke. Henrik undersøger dette og opbevaring af disse i VKI.
Henrik undersøges ligeledes om det er muligt med en skærm i centeret således man kan se, hvor mange der har bibbet sig ind.

Torsdag den 5 marts 2020 er der tur til Frederikshavn for at se Bodybike.
Romaskinen i centeret er slidt og der købes en ny – Henrik undersøger.

 

6. Instruktør

Der arbejdes med en løsning omkring timer i centeret og hvordan disse kan lægges.
Dette for at vi fremadrettet kan arrangere flere aftentider.

 

7. Sponsor

REMA1000 Vodskov vil gerne være sponsor.
Karen Lisbeth gennemgår alle sponsorkontrakter.

 

8. Aktiviteter

Der er generalforsamling i marts.

 

9. Evt.

Dialog omkring ungdomshold da flere har hørt ønsker omkring hold til de 13-14 årige.
Dette kræver flere instruktører men der arbejdes videre med tiltaget.

 

10. Næste møde

Generalforsamling 17 marts. 2020.

 

Referat af bestyrelsesmøde VFF 07.01.2020

Referat af bestyrelsesmøde VFF 07.01.2020

 

Dato:                    07.01.220

Tidspunkt:            kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:                    Henrik , Vodskov

Deltagere:            Palle Erik Hassing (PH).            Formand

                             Henrik Jørgensen (HJ).             Næstformand 

                             Karen Lisbeth (KL)                    Sponsor ansvarlig

                             Maj-Britt Serbian (MS)               Instruktør ansvarlig 

                             Jane Damkjær (JD)                   Medlems support

                             Allan Revsbech (AR) Ref.         Spinning ansvarlig

                             Trine Thomsen (TT)                  Kasser

                                    

Afbud:                                                                                     

                                    

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. AR valgt til referent.

 1. Nyt fra formanden. 
  1. Intet nyt fra formanden
 2. Årshjul.

  1. Januar.
 1. Rengøring af maskiner. Udføres at bestyrelsen og inviterede instruktører med spisning.
  Centeret lukkes denne dag d. 26 januar.  Palle indkalder.

  1. Marts:
 1. Generel forsamling er tirsdag d. 24.  Kl. 19.00 Palle udsender indkaldelse på Conventus.
  1. Kasser Trine T. er på valg. ( Genopstiller ikke )
  2. Allan R. er på genvalg. ( Genopstiller )
  3. XX er  valg.

 1. Nyt fra kassereren. 
  1. Der er stadig ++ på bogen.
  2. Der mangler at bliver sendt faktura til sponsorer.
  3. Der er ca. 485 medlemmer
  4. Der skal findes en ny kasser. For Trine holder op til generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgår går medlemmerne, for at se om der skulle være egnede emner til ny kasser. Dette pågår. 

 1. Nyt fra udstyrsudvalg. 
  1. Der bestilles service til spinningcykler. 
  2. Nye fodstropper til ro maskine.
  3. Vippebrædt til centeret. AR bestiller.
  4. Håndtag ekstra V håndtag.
  5. Der mangler en ny pude til træk til ryg. 

 1. Nyt fra instruktørudvalg.
  1. Der er fitness try day. På søndag.  Der er bodytoning, spinning, Børnehold og alm styrketræning på denne dag. 11 – 14. Palle bestiller kaffe og vand.
  2. Der ønskes nogle flere instruktør timer efter kl. 16, da der er mange der starter op efter nytår. 

 1. Nyt fra sponsorudvalg. 
  1. Der arbejdes med nye sponsorer.

 1. Aktiviteter.
  1. Der er Fitness TRY DAY d. 12. Fra 11 – 14.
  2. Der er rengøringsdag d. 26 for maskiner. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
   10 – 14 med frokost.  Centeret lukkes. Palle inviterer på conventus..

 1. Eventuelt.
  1. Døre skal repareres.  Henrik tager kontakt til Centeret. 
  2. Karen L. har fået ny mail adresse. Jane retter i conventus.

 1. Næste møde.
  1. Næste møde er onsdag d. 12 feb. Kl 19.00 hos Jane.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde VFF 05.11.2019

Dato:              05.11.2019.

Tidspunkt:     kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:             Karen Lisbeth, Vodskov

Deltagere:
Palle Erik Hassing (PH). Formand
Henrik Jørgensen (HJ).  Næstformand
Karen Lisbeth (KL)         Sponsor ansvarlig
Maj-Britt Serbian (MS)    Instruktør ansvarlig
Jane Damkjær (JD)        Medlems support
Allan Revsbech (AR)      Ref. Spinning ansvarlig
Trine Thomsen (TT)       Kasser

Afbud: Trine Thomsen


Dagsorden.

1. Valg af referent.

 1. AR valgt til referent.

2. Nyt fra formanden.

 1. Der har være en instruktør der ikke har opfyldt sin kontrakt. Det blev overvejet hvad der skulle tages af videre skridt og om der skal ændres kontrakter til instruktører. Det skal ikke tages yderligere skridt i sagen. Den blev derfor afsluttet.
 2. Der er blevet orienteret om at reglementet vedr. anvendelse af talkum, magnesium er blevet forbudt i centeret. Der bliver sendt nyt mail ud til alle medlemmer, med denne information.
 3. Der kommet en mail fra et medlem, med en del forslag. Mailen blev gennemgået: Der var forslag om at håndklæde reglen skal fjernes = Det blev besluttet at håndklæde reglen bevares.
  Der var forslag om tungere håndvægte = Der kommer ikke tungere håndvægte.
  Der var forslag om musik skal slukkes eller være lavere. = Musik bevares men på moderat niveau.
  Forslag om solfilm = Der er ikke muligt at monteret solfilm dette er undersøgt før.
  Der er forslag om nye maskiner = arbejdes der videre med dette forslag sammen med de instruktørerne.
 4. Der er kommet klager, over at der er nogen der kan booke flere flere gange end 10 f.eks i spinning. Det skal kun være muligt at booke 10 tider, ligegyldigt hvem det er.
  Forslag om at købe flere cykler. Der er kun få der ikke er kommet på hold. Så der bliver ikke tilkøbt, ekstra cykler p.t.
 5. Der er forslag, om et børne hold i skolens hal, Der var positiv stemning omkring holdet. Det prøves startes op omkring januar. Palle aftaler med instruktør for opstart. Pris og alder skal fastlæges. Der er 4 instruktører koblet på holdet.

3. Årshjul.

 1. Januar:
  Åbent hus det udskydes til 12 januar. Hvor der er DGI Fitness Tryday. Det afholdes kl. 11 – 14 på denne dag. HJ. Booker stemningssalen. AR sørger for spinning instruktører til små events. Sørge for Betina med Bodytoning. Der ud over 3 fra bestyrelsen.

 2. Januar:
  Rengøring af maskiner spinning cykler. Udføres at bestyrelsen og inviterede instruktører med spisning. Centeret lukkes denne dag. januar. d. 26. kl. 10 - 14

4. Nyt fra kassereren.

 1. Der er stadig + på bogen.
 2. Der er ca. 444 betalende medlemmer.
 3. Der skal findes en ny kasser. For Trine holder op til generalforsamlinger. Bestyrelsen gennemgår medlemmerne, for at se om der skulle være egnede emner til ny kasser. Der arbejdes stadig med en ny kasser.

5. Nyt fra udstyrsudvalg.

 1. Der indkøbes udstyr til Bodytoning. HJ. indkøber Støt vores sponsorer

6. Nyt fra instruktørudvalg.

 1. Jens B. Starter som Spinning instruktør.
 2. Line M. Stater måske som spinning instruktør igen.
 3. Der bliver oprettet flere spinninghold. Der er møde med spinninggruppen i morgen.

7. Nyt fra sponsorudvalg.

 1. Penny Lane er ny sponsor

8. Aktiviteter.

 1. Trydag 12 januar. 11 – 14. Spinninghold oprettes AR opretter spinning med 30 min. Interval. og helst bodytoning, Måske også børnehold.

9. Eventuelt.

 1. Der er kommet en henvendelse. Fra cykelklubben omkring et lukket spinning hold. Cykelklubben skal have en rundvisning.
 2. Ny intro mail. Når et medlem melder sig ind.
 3. Skilt på døren “ Velkommen til VFF” og på gulv ved indgang. Husk håndklæde, Husk sko.