Referat af bestyrelsesmøde VFF 07.01.2020

Referat af bestyrelsesmøde VFF 07.01.2020

 

Dato:                    07.01.220

Tidspunkt:            kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:                    Henrik , Vodskov

Deltagere:            Palle Erik Hassing (PH).            Formand

                             Henrik Jørgensen (HJ).             Næstformand 

                             Karen Lisbeth (KL)                    Sponsor ansvarlig

                             Maj-Britt Serbian (MS)               Instruktør ansvarlig 

                             Jane Damkjær (JD)                   Medlems support

                             Allan Revsbech (AR) Ref.         Spinning ansvarlig

                             Trine Thomsen (TT)                  Kasser

                                    

Afbud:                                                                                     

                                    

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. AR valgt til referent.

 1. Nyt fra formanden. 
  1. Intet nyt fra formanden
 2. Årshjul.

  1. Januar.
 1. Rengøring af maskiner. Udføres at bestyrelsen og inviterede instruktører med spisning.
  Centeret lukkes denne dag d. 26 januar.  Palle indkalder.

  1. Marts:
 1. Generel forsamling er tirsdag d. 24.  Kl. 19.00 Palle udsender indkaldelse på Conventus.
  1. Kasser Trine T. er på valg. ( Genopstiller ikke )
  2. Allan R. er på genvalg. ( Genopstiller )
  3. XX er  valg.

 1. Nyt fra kassereren. 
  1. Der er stadig ++ på bogen.
  2. Der mangler at bliver sendt faktura til sponsorer.
  3. Der er ca. 485 medlemmer
  4. Der skal findes en ny kasser. For Trine holder op til generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgår går medlemmerne, for at se om der skulle være egnede emner til ny kasser. Dette pågår. 

 1. Nyt fra udstyrsudvalg. 
  1. Der bestilles service til spinningcykler. 
  2. Nye fodstropper til ro maskine.
  3. Vippebrædt til centeret. AR bestiller.
  4. Håndtag ekstra V håndtag.
  5. Der mangler en ny pude til træk til ryg. 

 1. Nyt fra instruktørudvalg.
  1. Der er fitness try day. På søndag.  Der er bodytoning, spinning, Børnehold og alm styrketræning på denne dag. 11 – 14. Palle bestiller kaffe og vand.
  2. Der ønskes nogle flere instruktør timer efter kl. 16, da der er mange der starter op efter nytår. 

 1. Nyt fra sponsorudvalg. 
  1. Der arbejdes med nye sponsorer.

 1. Aktiviteter.
  1. Der er Fitness TRY DAY d. 12. Fra 11 – 14.
  2. Der er rengøringsdag d. 26 for maskiner. Instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
   10 – 14 med frokost.  Centeret lukkes. Palle inviterer på conventus..

 1. Eventuelt.
  1. Døre skal repareres.  Henrik tager kontakt til Centeret. 
  2. Karen L. har fået ny mail adresse. Jane retter i conventus.

 1. Næste møde.
  1. Næste møde er onsdag d. 12 feb. Kl 19.00 hos Jane.