Bestyrelsesmøde 15. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde VFF

Dato:                 15 februar 2018

Tidspunkt:         kl. 19.00 – 20.30

Sted:                 Karen Lisbeth

Deltagere:         Palle Erik Hassing (PH).

                          Henrik Jørgensen (HJ).

                          Karen Lisbeth (KL)

                          Maj-Britt Serbian (MS)

Jane Damkjær (JD)

Allan Revsbech (AR) Referant

Afbud:                Ingen

Instruktører:       Ingen

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. AR blev valgt til referent
 2. Nyt fra formanden.
  1. PH oplyste at der arbejdes med byfest d. første dag i sep. Der er kommet en forespørgsel om VFF vil lave et arrangement i forbindelsen med byfesten. ?
  2. Hvis VFF laver et arrangement, bliver det om onsdagen før ”open by Night”
  3. Timeønsker til hallens øvrige områder, skal være indsendt inden 20 marts. MS spørger instruktører hvornår der ønskes tider.
 3. Nyt fra kassereren.
  1. Der er overskud på kontoen.
 4. Nyt fra udstyrsudvalg.
  1. Der er p.t 427 medlemmer. Hertil kommer der instruktører og bestyrelse m.v.
  2. Pedan kommer i uge 11 og gennemgår maskiner, så de er sikkerhedsmæssige forsvarlige.
 5. Nyt fra instruktørudvalg.
  1. Såfremt der er ønsker om kurser til instruktører, kan man skrive til instruktør@vodskovforeningesfitness.dk
  2. Crossgym holdet lukkes. Der er ingen instruktør. Fjernes fra hjemmesiden også
  3. Der er problemer med at nogle instruktører ikke yder særligt mange timer. MS skriver til de det drejer sig om. 
 6. Nyt fra sponsorudvalg.
  1. KL arbejder med nye sponsorkontrakter.
 7. Aktiviteter
  1. Der afholdes den årlige generalforsamling d. 22. marts i Hallen. PH bestiller lokaler og bespisning.
  2. HJ mener stadig at vi skal arbejder med et arrangement i VFF regi med foredragsholder. HJ arbejder mere med oplæg.
 8. Eventuelt
  1. Der var været en henvendelse omkring en person der virker truende. HJ og AR tager fat i vedkommende.
  2. HJ sørger for rettelser på hjemmeside.
 9. Næste møde.
  1. Torsdag 22 marts Kl. 19.00 i hallen.

 

 

Bestyrelsesmøde 11. januar 2018

Dato:             11.januar 2018

Tidspunkt:     kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:             Maj-Britt, Wild West Vej, Vodskov

Deltagere:     Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Allan, Maj-Britt og Palle

Afbud :          Trine

Dagsorden.

 1. Valg af referent.

Maj-Britt blev valgt.

 1. Nyt fra formanden.

Generalforsamling bliver onsdag den 21 marts kl. 19 i VKI. Trine, Allan og Maj-Britt er på valg, og de ønsker alle at genopstille.

Vi forsøger at oprette en udmeldelsesknap da det opleves, at medlemmerne har svært ved at navigere på hjemmesiden mht. udmeldelse.  

 1. Nyt fra kassereren.

Der er plus på kontoen og Vodskov foreningsfitness har nu ca. 470 medlemmer.

 1. Nyt fra udstyrsudvalg.

Der skal laves service på maskiner i centeret og på alle spinding cykler. Henrik tager action på det.

Der er stillet forslag om en skillmill. Bestyrelsen tænker over dette, og vil tage det op igen.

 1. Nyt fra instruktørudvalg.

Bestyrelsen strammer op omkring instruktører, og dem der ikke overholder kontrakten. Der kan være tale om tilbagebetaling af instruktørkursus.

 1. Nyt fra sponsorudvalg.

Alle sponseraftaler gennemgås. Karen Lisbeth kontakter Trine for info.

 1. Aktiviteter.

Bestyrelsen er enige om, at det fælles bestyrelsesmøde på Vodskov Kro var et hyggeligt arrangement. Vi gentager succesen.

Åbent hus den 16 januar. Flere instruktører har meldt de kommer.

 1. Eventuelt.
 2. Næste møde.

Tirsdag den 13 februar hos Karen Lisbeth. 

 

Bestyrelsesmøde den 23. november 2017

Dato:    23. november 2017
 

Tidspunkt: kl. 18.00-20.30

Sted:     Vodskov Kro

 

Deltagere: Palle, Henrik, Maj-Britt, Trine, Allan, Karen Lisbeth og Jane

Desuden instruktører: Gitte, Allan, Helle, Martin, Jeanne, Casper, Birgitte, Bruno, Jan, Jens og Torben.

 

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

Eneste nye er, at Palle meddeler, at han har trukket sig fra VKI’s bestyrelse pga. nogle uoverensstemmelser i bestyrelsen. Rasmus Møller Bøjer er konstitueret formand for bestyrelsen.

Nyt fra kassereren:

Medlemstal 438 aktive.

Der skal snart betales den årlige rate på 60.000 til DGI. Men selv herefter er der + på kontoen.
Det leder til en diskussion om, hvor mange penge foreningen skal have stående på kontoen og hvad pengene ellers evt. kan bruges på.
Selv om det går godt for foreningen skal der, ifølge formanden, være et indestående svarende til ca. 1 års omsætning for at imødegå udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af udstyr samt til nyanskaffelser m.m.
Men ellers er der bred enighed blandt aftenens deltagere, om, da vi er en forening og ikke et kommercielt fitnesscenter, der skal tjene penge, at pengene bør bruges på foreningens medlemmer.
Der ytres forslag som evt. tilskud til sommerferieafslutning på hold, foredrag for medlemmer, videreuddannelse af instruktører, så nye kompetencer kan komme foreningens medlemmer til gode fx mhp. instruktion efter en skade, specielt ryghold m.v.
Det er vigtigt, at instruktørerne, som er i tættest kontakt med foreningens medlemmer, melder forslag tilbage til bestyrelsen.

Nyt fra udstyrsudvalg:

Enkelte maskiner er i en forfatning, så de snart bør udskiftes. Kan evt. udgå og skiftes ud med en anden type maskine.
Medlemmer har ønsket en “leg curl”-maskine, en boksebold og sandsække i stedet for vægtboldene. Desuden ønske om en “halv bold” til balancetræning.
Yoga har også ønsker om “seler” og “øjenpuder”. Småanskaffelser til yoga bevilges og bestyrelsen tager yderligere ønsker til efterretning.

 

Vi taler igen om lokalerne i kælderen, der tidligere husede skytteforeningen. Instruktørerne vil tjekke lokalerne ud og evt. komme med forslag til anvendelse.

 

Der er af og til problemer med, at vores yogamaterialer flyttes rundt på af øvrige brugere af VKI. Det aftales, at Birgitte fremover lægger materialerne i kassen på gangen foran centret.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

Spinningfolkets prøvetur til kasernen er endnu ikke blevet til noget. Må søges effektueret i nær fremtid.

 

Nyt fra sponsorudvalg:

Henrik og Palle får styr på det med sponsorkontrakterne.

 

Aktiviteter:

Åbent hus arrangement tirsdag 16.01.2018.

Åbent hus arrangementer kan evt. med fordel lægges på dage, hvor der i øvrigt er aktiviteter i hallen. Forslag til datoer modtages gerne fra instruktørerne.

 

Evt.:

Forslag om et billigere kontingent til unge/studerende. Tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Problemer med at få tændt alt lys i centret. Kontakten kan desuden være svær at se. Henrik mener, at det bør laves således, at alt lys tændes samtidigt. Brugsanvisning til lystænding bør laves.

 

Næste møde:

TORSDAG 11.01.2018 kl. 19-21 hos Maj-Britt.