Referat af bestyrelsesmøde 18. januar

Referat af bestyrelsesmøde

Dato:                      18.januar 2017

Tidspunkt:             kl. 19.00-21.00

Sted:                      Maj-Britt, Wild Westvej 25

Deltagere:             Palle, Henrik, Maj-Britt, Trine, Allan, Karen Lisbeth, Gitte (instruktør) og Jane

Afbud :                                                   

 

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

 • Solfilm: Intet nyt, der arbejdes videre hermed på centerplan, også problemer med sollys i stemningssalen trods eksisterende solafskærmning.

 

Nyt fra kassereren:

 • + på kontoen.
 • Medlemstal 432 aktive.

 

Nyt fra udstyrsudvalg:

 • Det nye tårn, som vi fik leveret uden den ønskede ekstra vægt, kunne ikke leveres med garanti. Vi har derfor, med rabat, købt det leverede, hvorpå man så selv må tilføje ekstra vægt på forsvarlig vis.
 • Vi havde for nylig en skade på en af maskinerne (benpressen), som en af vores instruktører fix’ede.
 • Forespørgsel fra en af instruktørerne på 2 forskellige ting til centret (bl.a. en ny stang). Disse ønsker imødekommes.
 • Henrik foreslår, at vi bestiller en servicemand til at komme og gå alle maskinerne igennem, da de kan have brug for et serviceeftersyn. På den måde forsøges også at undgå nye og uventede skader på maskinerne.  Forslag vedtages og Henrik bestiller service.
 • Romaskinen er itu. Ligeledes service herpå.
 • Karen Lisbeth foreslår pulsudstyr, der kan lånes til spinning. Vi taler om evt. anskaffelse af et større system, hvor man dog skal købe egen personlig pulsmåler (til billige penge). Diskussionen går på, at vi skal overveje, hvad vil i forhold til spinningtilbud i centret - skal vi fortsætte som hidtil eller prøve nye tiltag? Spinninginstruktørerne har teten.
  Motionscentret i Holtet har et system, som vi tidligere har drøftet. Vi kan evt. tage ned og se hvad systemet giver mulighed for. Henrik undersøger muligheden for besøg i Holtet. 
 • Fitnessinstruktørerne fremsætter ønske om en “trappemaskine” og mener, at der nok findes en plads til maskinen i centret. Dette overvejes.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

 • Fitnessinstruktørerne er godt trætte af venteliste på instruktørtimerne, hvor flere medlemmer på venteliste alligevel dukker op, selvom de ikke har fået tildelt tiden. Vi vedtager, at ventelisten bør slettes. Jane undersøger muligheden herfor i Conventus.
  Instruktørerne må desuden sætte et opslag op på opslagstavlen i centret om “problemet”.
 • Der er fortsat ønske om en ny spinninginstruktør, da vi på nuværende tidspunkt overlever vha. Tordenskjolds soldater. Majbritt har én i tankerne, som hun vil spørge og i bedste fald henvise til Allan R. mhp. yderligere information.
 • Tøjaftalen: Der er blandede meninger om værdien af tøjaftalen. Forretningen har ikke så stort udvalg eller også har de ikke de rigtige størrelser. Bestilling af varer tager lang tid. Palle vil tage en snak med forretningen.

 

Nyt fra sponsorudvalg:

Aktiviteter:

 • Åbent hus arrangement tirsdag 24.01.2017. Opslag bl.a. på FaceBook.
 • Generalforsamling onsdag 08.03.2017 kl. 19.00.
 • Vinterarrangementet lørdag 21.01.2017 aflyses pga. for få tilmeldte. Vi overvejer nyt tiltag i en anden variant.

Evt.:

 • Forslag til nye holdaktiviteter i centret drøftes. Vi kunne måske tilbyde hold med styrke-/pulstræning. Michael kunne måske tilbyde et sådant hold? Maj-Britt snakker med ham om muligheden.
 • Anne Dorthe, som tidligere har luftet evt. interesse for at lave en form for holdtræning, spørges også.
 • Instruktørerne kunne godt tænke sig en iPad til at ligge i skabet. Den kunne tages med rundt i centret ved introduktionstimer, hvilket ville lette muligheden for at lave træningsprogrammer i Exorlive direkte sammen med medlemmet. Gitte undersøger, om Exorlive kan fungere på egen iPad. Tilbagemelding til Henrik.
 • Gitte kender en fyr, som arbejder i Bodycare i Aalborg, som tilbyder tests bl.a. mhp. fedtprocent m.v. Testen tager 2 min. og der er herefter beregnet en ca. 10 minutters snak/vejledning med Jesper. Medlemmer tilbydes test til en pris af 150 kr. Gitte undersøger mulighed for en dag i nærmeste fremtid, hvor det kan lade sig gøre.
 • Rod i skabet: Jane og Gitte laver en kraftig oprydning i nærmeste fremtid.
  Der henstilles til at alle rydder op efter sig selv i skabet og bidrager til at holde orden i mapper etc.
 • Rengøring i centret: Palle forhører sig, om Jonnas personale vil foretage hovedrengøring, ellers bestilles professionelle hertil, da medlemsopbakning til fælles rengøringsdag hidtil ikke har været stor.
 • Venteliste til spinning: Der er store problemer med venteliste til spinning. Mange gange er venteliste på op til 10.  Flere nye medlemmer udtrykker frustration over ikke at kunne komme på hold. Problemet kunne afhjælpes, hvis vi havde flere spinninginstruktører og dermed kunne tilbyde tilbyde flere ugentlige hold. 
  Det er et stort problem, at alt for mange udebliver fra de bookede tider og ikke får meldt sig fra, så de på ventelisten kan få tilbudt tiden. Måske skyldes det, at man kan booke sig på hold for langt ud i fremtiden med fare for at man “glemmer” de bookede tider.
  Der spørges til om Conventus evt. kan indstilles til sms-advisering af bookede bookede tider. Jane forhører sig ved Conventus.
 • Vi vedtager følgende, i håb om at det kan lette problemerne med spinningstider:

      Navnevisning af de personer som er booket på hold (og ikke kun dem på ventelisten) ved booking.

      Max. antal bookinger sættes til 10. Dette gøres for at bl.a. nye medlemmer har en chance for at komme på hold og ikke kun på venteliste.

      Afbud kan fremover kun gøres min. 3 timer før. Dette iværksættes for at de på ventelisten har en ærlig chance for at benytte sig af den tildelte tid og ikke får den tilbudt kort tid før holdstart. Der kan evt. blive tale om at kontakte medlemmer, som udebliver.

 • Der er flere ønsker til Conventus, som Jane forsøger at løse (evt. kontakt til Conventus).

Næste møde:

 • Onsdag 15.02.2017 kl. 18.00 i Vodskovhallen.

Bestyrelsesmøde 9. november 2016

Dato:          09. november 2016 

Tidspunkt:  kl. 19.00 – 21.00 

Sted:          Palle, Brorsonsvej 28 , Vodskov 

Deltagere:  Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Allan, Maj-Britt og Palle 

Afbud :       Trine 

 

Dagsorden. 

1. Valg af referent. 

Henrik blev valgt. 

 

2. Nyt fra formanden 

Aftale med fys. bliver ikke til noget.

VKI er ved at hente priser på solafskærmning på de store facade vinduer. Palle og Allen er ved at få de sidste ting på plads med Sportigan om en aftale for instruktører og Medlemmer. 

 

3. Nyt fra kassereren. 

Økonomien ser god ud. Ca 360 medlemmer 

 

4. Nyt fra udstyrsudvalg. 

Det tårn der er kommet skal nok retur da der ikke er nok kg i det. Der er flere der ha efterspurgt 100kg 

Vi arbejder på sagen. Gitte indkøber sjippetov og div småting. Der bliver også købt ankel stropper med velcro. 

 

5. Nyt fra instruktørudvalg. 

Vi har 5 nye instruktører på uddannelse der er færdige d 20/11. 

Der bliver holdt fældes instruktør møde d.24 januar 2017 

Der bliver også arbejde på et åbent hus i januar. 

Pt er der kun 4 instruktør i spinning 

Så hvis det er noget for dig så kontakt Allan 

Ny instruktørkontrakt er på vej

 

6. Nyt fra sponsorudvalg. 

Vores hovdesponser Nordjyske Bank har valgt at lave en ny aftale for 3 år 

VI TAKKER. 

 

7. Aktiviteter 

Der bliver lavet et arrangerment for de frivillige d. 21 januar. 

Sikem retter hjemmesiden til. 

 

8. eventuelt. 

Der blev snakke lidt løst og fast 

 

9. næste møde 

18 januar kl 19.00 hos maj-britt

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2016

Dato:           22. september 2016

Tidspunkt:     kl. 18.30 – 20.30

Sted:        Jane, Havstokken 3

Deltagere:    Palle, Henrik, Maj-Britt, Trine, Allan og Jane

Afbud :        Karen Lisbeth

 

 

Dagsorden:

 

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

 • Aftalen med fys. trækker ud. Endnu intet på plads.

 

Nyt fra kassereren:

 • + på kontoen.
 • Medlemstal 349.

 

Nyt fra udstyrsudvalg:

 • Ønsker om kettlebells i flere størrelser (bl.a. 14 kg), idet dem vi har, springer meget i størrelse/vægt. Henrik skaffer ønskede kettlebells og desuden en ny rem til brug i tårnet til erstatning af en defekt.
 • Der er desuden ønske om flere håndvægte. Vi har nogle sæt til at ligge på gulvet og der ønskes andre størrelser. Henrik undersøger, hvad nyt stativ koster og skaffer ønskede håndvægte.
 • Henrik undersøger endvidere, hvad prisen er på et nyt tårn.
 • Mht. løbebåndet med den defekte TV-skærm har Henrik lavet aftale om en kreditnota, som kan bruges til suppleringer i centret.
 • Yogaudstyret flyttes fra centret til kasse bagest i spejlsalen.
 • Birgitte skal have en nøgle.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

 • Maj-Britt har haft en samtale med Gitte, hvorvidt det vil være en idé, at Maj-Britt lægger instruktørtimer ind i systemet? Der er aftalt, at instruktørerne fortsat selv lægger tider ind.
 • Der vil fremover bliver holdt lidt øje med, at instruktørerne afholder instruktørtimer i forhold til deres underskrevne kontrakt og desude byder sig til ved bl.a. åbent hus-arrangementer.  
 • Kontrakten for instruktørerne fremsendes til Palle og opdateres/justeres snarest.
 • 5 personer har meldt sig som evt. kommende instruktører. Maj-Britt har sms’et med dem og planlægger at mødes med dem og Gitte snarest til en snak inden snarlig opstart på instruktørkursus.
 • Instruktørernes træningstøj er for enkeltes vedkommende slidt op. Vi har ingen ekstra sæt i kælderen og der skal købes nyt, men hvad? Nogle ønsker ét og nogle noget andet. Vi diskuterer emnet og beslutter, at man i og for sig frit kan vælge, om man ønsker tanktop eller kortærmet T-shirt. Der skal dog være ensartethed mht. farve, som skal være sort. Vi snakke om, at vi evt. kan tilbyde hver enkelt et beløb til køb af sportstøj, hvorefter det sendes samlet til tryk.  
  Vi undersøger mulighederne for at få strikket en sponsoraftale sammen hos Sportigan i Hjallerup og melder ud, når vi ved mere.     

 

Aktiviteter:

 • Åbent hus arrangement tirsdag 04.10.2016. Palle udfærdiger annonce til avisen.
 • Det står sløjt til med tilslutning fra instruktørerne mhp. deltagelse ved åbent hus. Der er fremsendt en mail til instruktørerne men kun 1 (afbud) har meldt tilbage til Maj-Britt.
 • Allan R, Palle, Maj-Britt, Gitte og Jane deltager. Der tages kontakt til Bruno, for at høre, om han kan deltage.

 

Evt.:

 • Vi snakker lidt om aktiviteten på FaceBook. Flere har adgang til at skrive opslag på Vodskov Foreningsfitness’ side, men det fremgår desværre ikke, hvem af os der lægger opslag op på foreningens vegne.
  Vi enes om, at man altid skal skrive sit navn under et opslag, man lægger på FaceBook, da det er rart at kunne se, hvem der er “forfatter”.
  Desuden er der enighed om, at siden udelukkende skal bruges til at gøre reklame for foreningen og til informere om tiltag og begivenheder, gjort af og i interesse for foreningen. Opslag skal stemme overens med Vodskov Foreningsfitness værdigrundlag og holdninger.
  Siden skal ikke være til brug for reklame af foreningen uvedkommende information og begivenheder.
 • Der snakkes om evt. arrangement for foreningens frivillige 21.01.2017. Nærmere information følger.
 • 11.10.2016 er der møde i TSI (netværksmøde), der denne gang finder sted i Tholstrup/Stenum. Henrik hører gerne, hvis man er interesseret i at deltage ved mødet.
 • Lokaliteterne som hidtil har huset Vodskov Skytteforening skal have ny funktion. Vi drøfter igen, om det er lokaler, som Vodskov Foreningsfitness kan gøre anvendelse af og i så fald til hvad.
  Vi spørger Michael og Jens H. om de vil inspicere lokalerne mht. om CrossGym kan gøre brug af lokaliteterne. Der arbejdes videre hermed.
 • Henrik og Jane taler sammen om kontakt til Sikem mhp. en snarlig revision af hjemmesiden.
 • I Holtet har man i spinninglokalet en slags cykelbiograf, som simulerer forskellige cykelpas.
  Der drøftes, om det vil være en idé at få installeret hos os i spinninglokalet. Det er dog en lidt dyr løsning.
 • Der spørges til skærm i fitnesslokalet, der eksempelvis kunne vise forskellige træningsøvelser, der kører i loops. Der arbejdes videre med idéen.

 

Næste møde:

 

Onsdag 09.11.2016 kl. 19.00

hos Palle, Brorsonsvej 28