Bestyrelsesmøde den 2. juli 2013

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. juli 2013

Deltagere:

Palle Erik Hassing, Henrik Jørgensen, Pia Marie Knudsen, Martin Vogdrup Olesen, Anna Nysom, Laila Jensen og Heidi Nygaard

Referent: Heidi Nygaard

Formanden beretter:

Økonomi

Nørresundby bank tror på at Vodskov har brug for foreningsfitness, de har været meget imødekommende med et lån til foreningen én. Der skal muligvis indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling i den forbindelse, da i forhold til §7 i vedtægterne ”Tegningsreglerne”, står at ”Bestyrelsen kan ikke træffe økonomiske beslutninger, der overstiger den aktuelle foreningsformue. 

 

Vodskovs venner

Vi er nu meldt ind i Vodskovs venner. Der skal søges om penge inden januar. Der vil være forskellige arrangementer, hvor vi som forening har mulighed for at ”tjene” nogle ekstra penge til foreningen. Palle sender ansøgningen.

 

Logo

Mht. logo, så er der en del restriktioner som skal følges. Der kom forskellige forlag til, hvordan det skal se ud. Det blev besluttet at Vodskov skal stå strå og med en pang farve og foreningsfitness skal være som det ser ud nu.

 

Sponsorudvalg:

Der er ikke taget nogen beslutning, hvordan man gør med sponsorerne, men det blev snakket om forskellige modeller. Den første sponsor er allerede i hus.

 

Instruktørudvalg:

Der var lidt problemer i forhold til de datoer, der er blevet fastsat til instruktør kursus, da der er halfest i byen. DGI er blevet kontaktet og vender tilbage, når de har kigget på det.

Alle instruktørerne skal til en personlig samtale med dem i instruktørudvalget og der skal være en afklaring af forventninger fra begge parter.

For at vi bedre kan skabe et fitnesscenter, der har de bedste muligheder for træning til vores medlemmer, så er der lavet et spørgeskema, der skal sendes ud til vores medlemmer og også på facebook. Det skal gerne give os en ide om, hvorfor de gerne vil træne og hvilken måde vores medlemmer gerne vil træne på.

Alle instruktørerne og bestyrelsesmedlemmer skal have en form for godtgørelse, for deres frivillige arbejde.

  • Gratis kontingent til instruktører og bestyrelsesmedlemmer
  • Gratis T-shirt/Tank top med logo, som er uniformen, når man har sin vagt i centeret
  • Der vil være en bindingsperiode på 2 år. Bryder man denne kontrakt, så skal man tilbagebetale sit instruktørkursus

Etablissementsudvalg:

Der er aftalt, at vi (alle i bestyrelsen) skal ned og se lokalet i den kommende uge.  Udvalget skal til Vadum og se hvordan deres center er indrettet.

Mht. maskiner, så er der 4 tilbud på bordet, som skal undersøges nærmere.

Kontingent:

Det er blevet besluttet at

12 mdr. kontingent       1500kr + 100kr (nøglekort) = 1600 kr.

6 mdr. kontingent         900kr + 100kr (nøglekort) = 1000kr.

Medier:

Der skal findes en ny webmaster. Der er to kandidater, der skal undersøges.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. august kl. 19.30 Brorsonsvej 28, Vodskov

E.B.

Heidi Nygaard

 

Referat Konstituerende bestyrelsesmøde 20. juni 2013

Referat Konstituerende bestyrelsesmøde Vodskov Foreningsfitness 20. juni 2013

Deltagere:

Palle Erik Hassing

Henrik Jørgensen

Heidi Nygaard

Pia Marie Knudsen

Martin Vogdrup Olesen

Anna Nysom

Karen Lisbeth Larsen

Laila Jensen

Referat:

Martin blev valgt som referent.

Palle bød velkommen, og gave en status på styregruppens arbejde til dato.

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende struktur:

Formand: Palle Erik Hassing.

Næstformand: Henrik Jørgensen.

Kasserer: Heidi Nygaard.

Sekretær: Bestemmes ved hvert møde.

Der ud over blev der oprettet følgende udvalg (Primær person understreget):

Etablissementsudvalg: Henrik, Martin, Anna og Laila.

Økonomiudvalg: Palle og Heidi.

Sponsorudvalg: Karen Lisbeth og Pia Marie (og Henrik).

Instruktørudvalg: Anna, Pia Marie og Heidi.

Medieudvalg: Pia Marie og Anna (og Heidi).

Eksterne aktører udvalg: Palle.

Medier:

Der er oprettet en hjemmeside og en Facebook gruppe, hvor arbejdet med Vodskov Foreningsfitness vil blive delt med medlemmerne. På Facebook gruppen kan medlemmerne selv kommunikere og dele erfaringer/aktiviteter med hinanden. Referat fra bestyrelsesmøder vil blive lagt på hjemmesiden.

Logo:

Foreningsfitness er et beskyttet navn, hvor der er opstillet regler for dets anvendelse. Vodskov Foreningsfitness overholder disse regler udstukket fra DIF og DGI, og kan således anvende navnet ”Vodskov Foreningsfitness”. Der skal laves et logo jf. reglerne fra DIF og DGI. Logoet fremstilles med ”Vodskov” skrevet med skrå skrift og Foreningsfitness med blokbogstaver.

Kontingent:

Bestyrelsen bestemte, at indledningsvis betaler alle kontingent. Økonomiudvalget vil i samarbejde med Instruktørudvalget ved senere bestyrelsesmøde fremsætte forslag til en fremtidig kontingentstruktur og kontingentstørrelse.

Etikette:

Der skal udfærdiges et adfærds- og påklædningskodeks, som alle medlemmer skal gøres bekendt med ved start i Vodskov Foreningsfitness, og det skal ligeledes findes ophængt i centeret.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 2. juli klokken 19.30 i lokalerne på Følfodvej 20 alternativt hos Pia og Martin.

E.B.

Martin Vogdrup Olesen