Referat af generalforsamling 26. marts 2019

Dato:                    26 Marts 2019

Tidspunkt:            kl. 19.00 – 20.30

Sted:                    Vodskov Hallen

Deltagere:            Palle Erik Hassing (PH). 

                             Henrik Jørgensen (HJ). 

                             Karen Lisbeth (KL)

                             Maj-BrittSerbian (MS) 

  Jane Damkjær (JD)

  Allan Revsbech (AR) Referent

Afbud:                     Ingen

Instruktører:            Casper og Birgitte.  5 medlemmer.  15 i alt til mødet.

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. Birgitte Hassing blev valgt til dirigent.

 2. Formanden beretning
  1. Palle Hassing fremlagde års beretning. Det har været et godt år med stabil medlemstilslutning
  2. Der er ca. 460 helårsmedlemmer. 
  3. Det er startet et nyt hold tilbud i Bodytoning og Yoga.  Med ændret tilmelding model.
  4. Der blev indkøbt 11 nye spinning stykker og 3 nye maskiner til fitness centeret. 
  5. Der blev takket til bestyrelsen for det gode arbejde.

 3. Økonomi
  1. Trine fremlagde resultatopgørelsen og balance. Der er medlems fremgang hvilket også kan ses på resultatet og balance. 
  2. Der blev udleveret kopi af resultat og balance for 2018 (se vedlagte bilag.)
  3. Selv om der ses stort overskud for 2018 er større dele af pengene, allerede brugt på indkøb af spinningcykler og maskiner først i 2019.

 4. Fastsættelse af kontingent 
  1. Kontingent for 2019 er uændret.

 5. Fremlæggelse af det kommende budget. For 2019
  1. Palle fremlagde budget for 2019. Det blev fremlagt på mødet.  (Se bilag)
  2. Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget.

 6. Indkommende forslag.
  1. Der var ikke kommet nogle forslag

 7. Valg til bestyrelsen
  1. Der var genvalg til Karen Lisbeth, Henrik, og Palle til bestyrelsen.

 8. Suplleant til bestyrelsen.
  1. Anders Jeppesen, Helle Balle blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af revisor og revisor suplleant.
  1. Per fortsætter og Birgitte Hassing overtager som revisor for IB. Casper Alstrup blev valgt til Revisor Suppleant.

 10. Evt.
  1. HJ. Der var et medlem der havde rost spinningsinstruktørrerne for at undervise i den nye watt funktion på nye spinning cykler.
  2. Lars have fået en meldings om at hans data, var blevet for gamle og skulle fornyes.
  3. Spørgsmål: Kan man se nogle steder hvor mange af medlemmerne der rent faktisk bruger deres abonnement.  HJ svarede. Der er ikke noget at vi ser efter.
  4. KL. opfordrede medlemmer til at komme med forslag til aktiviteter, der kan afholdes i foreningens regi - det er jo medlemmernes forening.
  5. Forslag: Om man kunne få tilskud, til at købe nogle forenings T shirt.  PH. Det er der ikke planer om p.t.
  6. Der er forslag om at der kunne køres nogle emne dage /  i forening. F.eks. ”Dødløft dag” hvor der f.eks.  er inviteret en instruktør fra en styrkeløfter klub, der kunne pudse medlemmernes stil af. Eller noget tilsvarende.  

Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2019

Dato:                   11. april 2019

Tidspunkt:            kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:                    Palle, Brorsonsvej 28 , Vodskov

Deltagere:            Henrik, Jane, Maj-Britt, og Palle

Afbud :                   Karen Lisbeth, Allan og Trine                                          

Dagsorden.

 1. Valg af referent.

Palle blev valgt

 1. Nyt fra formanden. 

Blevet kontaktet af E-sport, der ønsker at blive en underafdeling af fitness. Vi vil gerne holde et møde med dem angående hvilke ideer de har.

 1. Årshjul

Der skal ses på instruktørkontrakter til den næste sæson. Har vi de instruktører vi skal have.

 1. Nyt fra kassereren. 

Intet nyt. Der er stadigt lidt penge på kontoen efter de store indkøb af nye spinningcykler og maskiner til træningscentret.

 1. Nyt fra udstyrsudvalg. 

Der er flere småting, der skal købes ind. Henrik bestiller.

 1. Nyt fra instruktørudvalg.

Der er stadigt problemer med en instruktør, der ikke har opfyldt kontrakten. Vi følger op på sagen og fastholder kravet.

Der har været kontakt med et par potentielt nye instruktører, som vi skal have sendt på kursus i løbet af sommeren.

Der er ønske om, at der bliver lavet en fast tid om ugen, hvor der kun skal udleveres brikker. Der arbejdes videre med ideen.

 1. Nyt fra sponsorudvalg. 

Intet nyt.

 1. Aktiviteter

Intet på programmer.

 1. Eventuelt.

Hjemmeside. Trænger til opdatering. Det bliver et sommerprojekt som Henrik er tovholder på.

 1. Næste møde.

Tirsdag, den 4. juni kl.19.00 ved brunsviger Henrik…..

Referat af bestyrelsesmøde VFF 08.01.2019

Dato:            08.01.2019.

Tidspunkt:    kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:           Jane Havstokken, Vodskov

Deltagere:   Palle Erik Hassing (PH). Formand
                    Henrik Jørgensen (HJ). Næstformand
                    Karen Lisbeth (KL) Sponsor ansvarlig
                    Maj-Britt Serbian (MS) Instruktør ansvarlig
                    Jane Damkjær (JD) Medlems support
                    Allan Revsbech (AR) Ref. Spinning ansvarlig
                    Trine Thomsen (TT) Kasser

Afbud:          Maj Britt Serbian

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
          AR valgt til referent.

 2. Nyt fra formanden.
          Der var ingen kommentarer

 3. Årshjul.
  a. Februar:
         i. Hovedrengøring af lokaler. Centeret lukkes når der er hovedrengøring i uge 8. Jonna udmelder dato.
         ii. Det er ikke nødvendigt med eftersyn på maskiner, da de sidste gl. maskiner er udskiftet.
  b. Marts.
        i. Generalforsamling bliver tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 i hallen.
           Sendes ud på conventus, Facebook og på hjemmesiden.

 4. Nyt fra kassereren.
  a. Der er stadig + på bogen.
  b. Der er ca. 470 betalende medlemmer.

 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
  a. Der er indkøbt nye maskiner til centeret. En multihip maskine og en legcurl fra technogym. Der kommer en ben ind og ud maskine til erstatning for de 2 maskiner.
  b. Der er 3 maskiner der pensioneres.
  c. Der er indkøbt 11 nye spinning Bodybike+.
  d. Der indkøbes pulsbælte til alle spinninginstruktørerne.
  e. Der indkøbes en ny pc til centeret. Da den gl. ikke er ikke så god.

 6. Nyt fra instruktørudvalg.
  a. Der er forslag om at medlemmer udelukkende kan tilmeldes til hold og ikke til fitnesscenteret. Det forsøges med Bodytoning kan køre med direkte kontingent uden adgang til centeret. ( Dem der er medlem i centeret vil selvfølgeligt stadigt kunne deltage på holdet )

 7. Nyt fra sponsorudvalg.
  a. TT og KL finder kontrakter med sponsorer, og der skal sendes nye opkrævninger ud til sponsorer der har kontrakt.

 8. Aktiviteter.
  a. VFF deltager i DGI Tryday. Søndag d. 27. januar. Centeret holdes åbent fra kl. 13 – 16. Der er mulighed for at prøve hold / spinning og fitness i centeret. Vodskov avis informeres om arrangement. Der skal komme instruktører fra spinning, hold og instruktører.
  b. Der er fælles bestyrelsesmøde med instruktører d. 26. feb. Kl. 18.30 i vodskov kro. Seneste tilmelding senest 1. Feb.

 9. Eventuelt.
  a. Der er observeret at der nogle der bliver lukket ind uden at have betalt. Der køres en periode hvor vi kontrollerer brikkerne.
  b. På næste møde tages det op med uddannelse af instruktører.
  c. HJ foreslår at der ophænges en infoskærm der viser forskellige slide. Der søges et par medlemmer der kunne tænke sig at deltage at producere nogle små film til skærmen. AR sender en mail ud på conventus for at søge nogle der gerne vil. Kan også bruges til sponsor billeder.

 10. Næste møde.
  a. Næste møde 26.02.2019 ved vodskov kro med spisning.