Bestyrelsesmøde den 23. november 2017
23. november 2017
Bestyrelsesmøde 15. februar 2018
15. februar 2018

Bestyrelsesmøde 11. januar 2018

Bestyrelsesmøde 11. januar 2018

 

Dato:             11.januar 2018

Tidspunkt:     kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:             Maj-Britt, Wild West Vej, Vodskov

Deltagere:     Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Allan, Maj-Britt og Palle

Afbud :          Trine

Dagsorden.

  1. Valg af referent.

Maj-Britt blev valgt.

  1. Nyt fra formanden.

Generalforsamling bliver onsdag den 21 marts kl. 19 i VKI. Trine, Allan og Maj-Britt er på valg, og de ønsker alle at genopstille.

Vi forsøger at oprette en udmeldelsesknap da det opleves, at medlemmerne har svært ved at navigere på hjemmesiden mht. udmeldelse.

  1. Nyt fra kassereren.

Der er plus på kontoen og Vodskov foreningsfitness har nu ca. 470 medlemmer.

  1. Nyt fra udstyrsudvalg.

Der skal laves service på maskiner i centeret og på alle spinding cykler. Henrik tager action på det.

Der er stillet forslag om en skillmill. Bestyrelsen tænker over dette, og vil tage det op igen.

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

Bestyrelsen strammer op omkring instruktører, og dem der ikke overholder kontrakten. Der kan være tale om tilbagebetaling af instruktørkursus.

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

Alle sponseraftaler gennemgås. Karen Lisbeth kontakter Trine for info.

 

  1. Aktiviteter.

Bestyrelsen er enige om, at det fælles bestyrelsesmøde på Vodskov Kro var et hyggeligt arrangement. Vi gentager succesen.

 

Åbent hus den 16 januar. Flere instruktører har meldt de kommer.

  1. Eventuelt.
  2. Næste møde.

Tirsdag den 13 februar hos Karen Lisbeth.