Bestyrelsesmøde VFF 03.10.2018
3. oktober 2018
Referat af bestyrelsesmøde VFF 08.01.2019
8. januar 2019

Bestyrelsesmøde 14. november 2018

Bestyrelsesmøde 14. november 2018

Tilstede: Palle, Henrik, Jane, May- Brit, Allan og Karen Lisbeth
Afbud : Trine

1. Valg af referent.
KL blev valgt.

2. Nyt fra formanden.
Vi har haft besøg af repræsentanter fra Ældresagen, der gerne ville se centeret for at få inspiration.
27.1.2019 er der landsdækkende ”Fitness try day”, vi planlægger åbent hus i den forbindelse.
Palle arbejder videre med sagen.

3. Årshjul
Vi er opdateret med hensyn til årshjul

4. Nyt fra kassereren.
Intet at bemærke, .

5. Nyt fra udstyrsudvalg.
Medlemmerne har tilkendegivet, at Bodybike Smart plus er den foretrukne spinningcykel. Vi forventer, at de nye cykler står klar omkring 1.januar.
Ingstrup Efterskole vil gerne købe de gamle cykler.
Leg Curl bliver indkøbt i forbindelse med køb af nye cykler.

6. Nyt fra instruktørudvalg.
Instruktører er hurtige til at respondere på Facebook.
Der er p.t. 10 fitnessinstruktører og 4 spinninginstruktører

7. Nyt fra sponsorudvalg.
Intet at bemærke

8. Aktiviteter.
27.1 Åbent hus
26.2 Åbent bestyrelsesmøde for instruktører og bestyrelse. Mødet holdes på kroen.

9. Eventuelt.
Rod i depotet og ”ustabilt lys” til spinning. Henrik og Palle kontakter VKI.
Oprydning i skab. Henrik og Karen Lisbeth.

Næste møde.
8.januar hos Jane