Bestyrelsesmøde 11. januar 2018
11. januar 2018
Referat af generalforsamling 22. marts
22. marts 2018

Bestyrelsesmøde 15. februar 2018

Bestyrelsesmøde 15. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde VFF

Dato:                 15 februar 2018

Tidspunkt:         kl. 19.00 – 20.30

Sted:                 Karen Lisbeth

Deltagere:         Palle Erik Hassing (PH).

Henrik Jørgensen (HJ).

Karen Lisbeth (KL)

Maj-Britt Serbian (MS)

Jane Damkjær (JD)

Allan Revsbech (AR) Referant

Afbud:                Ingen

Instruktører:       Ingen

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. AR blev valgt til referent
 2. Nyt fra formanden.
  1. PH oplyste at der arbejdes med byfest d. første dag i sep. Der er kommet en forespørgsel om VFF vil lave et arrangement i forbindelsen med byfesten. ?
  2. Hvis VFF laver et arrangement, bliver det om onsdagen før ”open by Night”
  3. Timeønsker til hallens øvrige områder, skal være indsendt inden 20 marts. MS spørger instruktører hvornår der ønskes tider.
 3. Nyt fra kassereren.
  1. Der er overskud på kontoen.
 4. Nyt fra udstyrsudvalg.
  1. Der er p.t 427 medlemmer. Hertil kommer der instruktører og bestyrelse m.v.
  2. Pedan kommer i uge 11 og gennemgår maskiner, så de er sikkerhedsmæssige forsvarlige.
 5. Nyt fra instruktørudvalg.
  1. Såfremt der er ønsker om kurser til instruktører, kan man skrive til instruktør@vodskovforeningesfitness.dk
  2. Crossgym holdet lukkes. Der er ingen instruktør. Fjernes fra hjemmesiden også
  3. Der er problemer med at nogle instruktører ikke yder særligt mange timer. MS skriver til de det drejer sig om.
 6. Nyt fra sponsorudvalg.
  1. KL arbejder med nye sponsorkontrakter.
 7. Aktiviteter
  1. Der afholdes den årlige generalforsamling d. 22. marts i Hallen. PH bestiller lokaler og bespisning.
  2. HJ mener stadig at vi skal arbejder med et arrangement i VFF regi med foredragsholder. HJ arbejder mere med oplæg.
 8. Eventuelt
  1. Der var været en henvendelse omkring en person der virker truende. HJ og AR tager fat i vedkommende.
  2. HJ sørger for rettelser på hjemmeside.
 9. Næste møde.
  1. Torsdag 22 marts Kl. 19.00 i hallen.