Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2019
4. juni 2019
Referat af åbent bestyrelsesmøde VFF 12.09.19
12. september 2019

Bestyrelsesmøde 20. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde VFF 20.08.2019

Dato:                    20.08.2019.

Tidspunkt:            kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:                    Allan Brorsonsvej , Vodskov

Deltagere:            Palle Erik Hassing (PH).           Formand

Henrik Jørgensen (HJ).            Næstformand

Karen Lisbeth (KL)                   Sponsor ansvarlig

Maj-BrittSerbian (MS)               Instruktør ansvarlig

Jane Damkjær (JD)                  Medlems support

Allan Revsbech (AR) Ref.        Spinning ansvarlig

Trine Thomsen (TT)                 Kasser

 

Afbud:                    Maj Britt Serbian

Trine Thomsen

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. AR valgt til referent.
 1. Nyt fra formanden.
  1. Der var kommet en henvendelse fra et medlem der,  kunne tænke sig at blive instruktør. Der er også kommet en henvendelse fra en anden instruktør der gerne vil hjælpe.
  2. Bestyrelsen vil gerne holde et sessions opstarts møde for fitness instruktørerne inden de næste 4 uger.
 1. Årshjul.
  1. September:
   1. Åbent hus det udskydes til 12 januar. Hvor der er  DGI Fitness Tryday. Det afholdes kl. 11 – 14 på denne dag. HJ. Booker stemnings salen.
   2. Rengøring af maskiner. Udføres at bestyrelsen og inviterede instruktører med spisning. Centeret lukkes denne dag.
   3. Centeret udfører hovedrengøring af selve lokalet. Palle bestiller i centeret. Uge 42
  2. Oktober.

 

 1. Nyt fra kassereren.
  1. Der er stadig + på bogen.
  2. Der er ca. 372 betalende medlemmer.
  3. Der skal findes en nye kasser. For Trine holder op til generalforsamlinger. Bestyrelsen gennemgår går medlemmerne, for at se om der skulle være egnede emner til ny kasser. Navne forslag til næste møde.

 

 1. Nyt fra udstyrsudvalg.
  1. Der mangler en ny pude til en træk til ryg maskine
  2. Der arbejdes videre med Cykleprogram og PC og program. Henrik og Allan arbejder videre.
  3. Der kigges på nyt løbebåndet i det nye år.

 

 1. Nyt fra instruktørudvalg.
  1. Michael  er startet som ny fitness instruktør.
  2. Der påtænkes at opstarte et hold for 14 – 15 årlige. HJ snakker med Betina om konceptet.

 

 1. Nyt fra sponsorudvalg.
  1. Der arbejdes med nye sponsorer.

 

 1. Aktiviteter.
  1. Der opstartes Bodytoning hold d. 4 september.  Opstart kan følges på facebook.
  2. Der afholdes åbent instruktørmøde d. 12. Sep. Kl. 17.30. HJ kontakter kroen for spisning.  Tilmelding til Palle.

 

 1. Eventuelt.
  1. Opdatering af hjemmeside. HJ kontakter Helle L og SIKEM
  2. Opslag af instruktører og bestyrelse i centeret med billeder og  tekst.
  3. Evt. Fast dag til nøgle udlevering til de nye medlemmer der kun skal have brik.

 

 1. Næste møde.
  1. Næste møde er 12. 09. 2019 på Kroen. Kl. 17.30. Sammen med instruktører.