Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2015
17. september 2015
Bestyrelsesmøde den 14. december 2015
14. december 2015

Bestyrelsesmøde 3. november 2015

Bestyrelsesmøde 3. november 2015

 

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 3. november 2015

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.30

Sted: Karen Lisbeth, Møgelbjergvej 36, Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Laila, Henrik, Palle og Jane

Afbud : Trine, Rikke og Lasse

 

Dagsorden:

Valg af referent:
Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

• Vi har fået en forespørgsel fra nogle fysioterapeuter, som gerne vil være i centret og ønsker et samarbejde med os. Palle og Jonna har holdt et møde med dem for at få startet en dialog vedr. lokalefaciliteter, betaling m.v. Der foreligger ingen endelig aftale endnu, men idéen findes god.
• VKI er via tidligere rådmand, Anne Dorte Krog, forespurgt vedr. DM for foreninger. Vi takker pænt nej, men Palle går evt. med til informationsmødet, som afholdes 09.11.2015 kl. 19.00.
• Vi har fået en ansøgning vedr. elevplads som fitnessinstruktør. Der gives afslag hertil.
• Nyt brev til os vedr. matteringer af vinduespartier, som Trine har svaret på. Henrik arbejder videre på en løsning med mattering af ruderne ind mod fællesarealerne, men ruderne mod P-pladsen forbliver klare.
• Det aftales, at Palle (formanden) tager sig af at besvare alle de forespørgsler, vi modtager (Jane tager sig dog fortsat af Conventus-support), da rundsendinger nemt kan ende ud i, at ingen ved, hvem der svarer. Er der noget, bestyrelsen skal drøfte inden svar gives, vil Palle videresende.
• CO2-værdien på ventilationsanlægget er justeret til det halve, så det starter noget tidligere.
• Forespørgsel vedr. overtagelse af et medlemskab fra en anden. Det er ikke muligt men vi kan evt. tilbage en del af abonnementet.

Nyt fra kassereren:

Afbud fra kassereren pga. sygdom.

Saldo: Der er plus på kontoen. Aktuelt medlemstal: 342.

 

Nyt fra udstyrsudvalg:

• Det nyindkøbte udstyr er kommet, opsættes i løbet af ugen og forventes at stå færdig mandag 10.11.2015.
• Der mangler fortsat leg exstension-maskine, men den tilgår i nærmeste fremtid.
• Rengøringspigen har problemer med at komme ind i hallens rengøringsrum, idet vi ikke har nøgle hertil.
Vi har fået lov til at opsætte 2 stk. højskabe i forbindelse med handicaptoilettet til opbevaring af papir m.v.
• En instruktør har ytret ønske om, at der påsættes numre på maskinerne, hvilket imødekommes.
• Mulighed for fast væg som erstatning for den flytbare væg ved indgangspartiet diskuteres. Kunne bl.a. give mulighed for at placere opslagstavlen mere synligt for medlemmerne.
• Flere små hængepartier i centret – de skal færdiggøres snarest.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

• Al kommunikation til medlemmerne skal foregå i nævnte rækkefølge; mail og dernæst FaceBook.
• Vi har i uge 43 holdt et Åbent hus-arrangement. Alt i alt et godt arrangement men lidt dårligt fremmøde af instruktører (spinninginstruktører og fitnessinstruktører). Det forventes, at instruktører deltager ved åbent hus-arrangementer og lign., hvilket man også har skrevet under på i kontrakten.
Der vil fremover bliver prikket til folk i den retning.

 

Nyt fra sponsorudvalg:

• Klubliv: Karen Lisbeth kigger på det.
• Halfest: God opbakning på hjælperfronten. Vi skulle stille med 5 personer men 7 personer deltog, hvilket gav kr. 3500,- til klubkassen. En stor tak til dem, som hjalp til og sprang til i sidste øjeblik 🙂

 

Aktiviteter:

• Vinterarrangement for bestyrelse og instruktører m.v. 30. januar jf. fremsendt mail. HUSK tilmelding til Palle.
• Rengøringsdag planlægges i løbet af november, når alle maskiner er på plads. Dato udmeldes af Karen Lisbeth.
• Der planlægges nyt Åbent hus-arrangement 11.01. og 19.01.2016. Karen Lisbeth udtænker opslag til opslagstavlen, og der annonceres i avisen samt på hallens info-skærm.
• Medlemsmøde gennemført med sparsomt fremmøde. Der blev bl.a. talt om: Medlemstilgang, hvor mange? Forslag til specialhold. Ordensreglement; hvem håndhæver det i centret? Da vi er en forening, har alle brugere af centret (både medlemmer, bestyrelse og instruktører) et medansvar i forhold til overholdelse af ordensregler. Der kan evt. henvises til reglementet, som hænger på indgangsdøren. Skolearrangementer; altid en lærer med ved skolearrangementer i centret.

 

Eventuelt:

• VKI vil gerne af med kassen i stemningssalens depotrum, da man ønsker tingene ophængt i stedet for.
Vi vil ikke af med kassen, da vi opbevarer dyre remedier i den.
• Hjemmesiden skal justeres – gøres i samarbejde med Sikem.
• Vi har med succes gennemført specialarrangement med spinning for et medlem af foreningen.
Det besluttes, at der godt kan laves aftaler vedr. specialarrangementer fremover, hvilket dog skal aftales med og være med deltagelse af en (spinning-)instruktør.
Pris for leje af centret er kr. 450,-/time.

Næste møde:
Mandag 14.12.2015 kl. 19.00 ved Henrik, Skovstjernevej 16