Bestyrelsesmøde den 7. maj 2015
7. maj 2015
Bestyrelsesmøde den 11. august 2015
11. august 2015

Bestyrelsesmøde den 11. juni 2015

Dato: 11. juni 2015

Tidspunkt: 19.00-21.00

Sted: Karen Lisbeth, Møgelbjergvej, Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Palle, Henrik, Rikke, Heidi, Laila

Afbud: Trine

1. Referent:
Laila

2. Nyt fra formanden:
Aftale med VKI. Palle har haft nogle samtaler med VI’s bestyrelse om økonomien i aftalen. Der arbejdes videre med at få alting på plads.

3. Nyt fra kassereren:
Der er plus på kontoen og vi har ca. 300 medlemmer.

4. Nyt fra udstyrsudvalget:
Det gik fint med flytningen. Alle ydede en stor indsats. Tak til alle der deltog. Vi mangler skabsplads til ekstra papir + diverse.
Cyklerne har været til maling, men det er ikke helt tilfredsstillende. Henrik ser på det. Vi venter med nye indkøb til efter sommerferien. Temperaturen i vores nye center blev diskuteret og alle er enige om at der er for varmt. Der arbejdes med 3 forskellige ventilationssystemer der skal arbejde sammen og det tager lige et par uger at få det op og køre ordentligt.
Angående afskærmning, så er der sat runde klistermærker, hvor der står priser på, op på ruderne ud til Cafe området.
Boldene mangler luft. Der ligger en pumpe i kassen i spinning rummet til fri afbenyttelse. Der efterlyses en sprit dispenser til at hænge ved indgangen.

5. Nyt fra instruktørudvalget:
Alle instruktører har fået tøj. Der er lagt faste tidspunkter og det fungerer godt. Instruktørerne skal selv bytte indbyrdes, hvis de ikke kan den dag de har vagt. De må ikke selv slette/rette i den tid de er sat på.
Benny har forespurgt ang at have sin førerhund med, når han får en. Den skal ligge i et hjørne mens han er på vagt. Vi lader det komme an på en prøve til den tid. Gitte Z vil gerne med indover instruktør arbejdet. Heidi træder ud af bestyrelsen, grundet flytning fra byen, men vil fremover være “konsulent” for Rikke og Laila. Arbejdet deles lidt mere op så byrden ikke bliver for stor for den enkelte.
Vi har ikke for mange instruktører, men søger nogle på vores hjemmeside.

6. Opfølgning:
Open by Night var ikke den store succes, dels pga vejret og så var vi placeret helt alene i baggården. Efter aftale med Gert Z bliver romaskinen rykket frem på hovedgaden næste gang.
Der kommer et kursus i Conventus en gang i løbet af sommeren. Trine skal tage sig af den økonomiske del med medlemmer og abonnementer. Heidi vil gerne fortsætte lidt endnu, på sidelinjen, med nøglebrikker og indmeldelseshjælp og er konsulent på hjemmesiden og Facebook. Heidi kontakter Jane Damkjær ang overdragelse af Conventus, medlemsinfo og nøglebrikker.

Hjemmesiden er blevet opdateret så sponsorreklamerne kører øverst på siden.
Sikem kommer og tager nogle nye billeder af vores nye center og justerer resten af hjemmesiden så den er up to date.

7. Bogen:
Bogen gennemgået og kommenteret.

8. Aktiviteter:
Der er snak om at lave en “Vodskovs grønne dag” med forskellige aktiviteter og bæredygtighed den 15.09.2015 i uge 38 sammen med Jytte Laden. Der er samtidig åbent hus i VKI. Der er officiel åbning af VKI lørdag den 13 juni 2015 kl. 10-13. Vi møder ind ca kl. 9.30. Sommerfesten holdes hos Henrik den 20.06.2015. Der er ikke så stor tilslutning men vi bliver da 12. Henrik og Heidi har lovet at holde et summemøde med Holte, Gudumholm og Fitness Ø, hvor vi taler om og udveksler erfaringer. Det bliver holdt hos os, hvor vi viser vores nye center frem. Det bliver engang i august/september.

9. Eventuelt:
Der arbejdes videre med en vandautomat i centret.

10. Næste møde:
BEMÆRK DATO: 11.08.2015 hos Laila Nellikevej 4.