Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2013
24. oktober 2013
Referat af Generalforsamling
17. marts 2014

Bestyrelsesmøde den 11. marts 2014.

Deltagere: Heidi, Palle, Martin, Pia, Karen Lisbeth, Henrik, Laila.

Dagsorden
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra økonomiudvalg
5. Nyt fra maskin- og lokaleudvalg
6. Nyt fra instruktørudvalg
7. Nyt fra sponsorudvalg
8. Indkomne forslag
9. Aktiviteter
10. Eventuelt
11. Næste møde

Valg af referent.
Laila blev valgt til referent.

Godkendelse af referat.
Sidste mødes referat blev godkendt.

Nyt fra formanden.
Palle er blevet kontaktet af Anders der er konsulent fra DGI, der gerne ville se vores Fitnesscenter. De sidste tegninger fra Hallen viser vi får 185m2 netto når vi kommer i Hallen. Det er ca. 40m2 mere end vi har nu. På vores sidste møde med Phillip fra DGI kom han med et forslag til et idekatalog. Vi tænker over sagen.

Nyt fra økonomiudvalget.
Heidi har fået hjælp til regnskab fra 2 revisorer og har fået regnskabet skrevet under. Alle i bestyrelsen skal skrive under for at få det godkendt. Vi overvejer at blive momsregistreres i forbindelse med flytningen til hallen da det kan være fordel for både os og dem.

Nyt fra maskin- og lokaleudvalg.
Henrik har købt 3 ure med sekundviser der kommer op at hænge, og arbejder på at få købt en vægt. Han har fået nogle plancher med udregningsmodeller af BMI og taljemål. De kommer op at hænge, når der er blevet indkøbt nogle rammer. Ligeledes bliver der købt nogle almindelige målebånd.
Blandt medlemmerne efterlyses der nogle mave- og rygmaskiner og Henrik vil finde ud af hvad de koster. Et stort ønske er også et løbebånd mere og nogle “dip” håndtag til at sætte på ribben. Henrik ser på sagen. Der er også et ønske om en inspirationsplakat til brug af håndvægte.
Vi har fået et tilbud fra Vinnie’s mand ang. Videooptagelser af forskellige øvelser med håndvægte, og der tales om, at der evt. kan hænges en skærm op der kører kontinuerligt med forskellige øvelser.

Nyt fra instruktørudvalget.
Vi siger tillykke til Helle, Erik, Mikkel, Allan og Bruno, som lige har gennem gået instruktør uddannelsen. Da vi er kommet godt fra start med mange medlemmer, og introtimerne har taget længere tid end forventet, har der været ventetid på individuelle træningsprogrammer. Med de nye instruktører skulle alle være klar, til at lave træningsprogrammer.
Vi opfordrer ALLE instruktører til at benytte conventus, således det for medlemmerne bliver tydeligt hvor, hvornår og hvem af instruktørerne der er i til rådighed i centret.

Nyt fra sponsorudvalget.
Der er blevet hængt sponsorskilte op i Centret. Hårtørrer i dameomklædning er sponsoreret af Frisør Tina J. Der var lidt snak om at lave en sponsordag hvor vi bare lægger lokale til og sponsorerne kan komme og præsentere/sælge deres produkter. Vi finder en dato en gang i foråret.

Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

Aktiviteter.
Der afholdes general forsamling mandag den 17. marts 2014 i Hallen. I forbindelse med generalforsamlingen er Pia og Martin på valg og ønsker ikke genvalg. Heidi er på valg og ønsker genvalg.
Vi skal have forårsrengøring i centret og Karen Lisbeth finder en dato. Centret er lukket i den forbindelse.
Vodskovs Venner vil gerne have hjælp i forbindelse med fester. Vi byder ind med 10 stk. og det er Palle der koordinerer.