Bestyrelsesmøde 3. november 2015
3. november 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 3. februar 2016
3. februar 2016

Bestyrelsesmøde den 14. december 2015

Bestyrelsesmøde den 14. december 2015

REFERAT

Dato:                    14. december 2015

Tidspunkt:            kl. 19.00 – 21.30

Sted:                   Henrik, Skovstjernevej 16, Vodskov

Deltagere:           Karen Lisbeth, Trine, Rikke, Laila, Henrik, Jane og Palle

Afbud :                Lasse

 

  1. Valg af referent.

Palle blev valgt

  1. Nyt fra formanden.

Der ønskes lavet en fælles facebookside for Vodskov By. Henrik repræsenterer Vff.

Ordensreglementet gennemgået. Jane tilretter endeligt og sørger for at sende ud til alle medlemmer og få hængt op i centret inden nytår.

Palle udmelder os af DGF da vi ikke gør brug af deres tilbud.

Vores aftale med VKI skal revideres efter ønske fra VKI. Økonomien er uændret.  Palle retter til og sender til VKI.

  1. Nyt fra kassereren.

Der er stadigt penge på kontoen og 392 medlemmer…

Budget for 2016 kort gennemgået ud fra realiseret for 2015. Trine sender oplysninger til Palle, der udarbejder revideret budget til udsendelse til kommentering inden nytår.

  1. Nyt fra udstyrsudvalg.

Henrik indkøber den sidste maskine inden nytår og sender oplysninger på Mads ved fitnessgruppen til Rikke så hun kan indkøbe de småting, der mangler/ønskes.

Henrik køber flere spinning”sko” da de fleste, der fulgte med, er gået til.

Henrik og Palle udarbejder ansøgning til Vodskov Venner på nyt udstyr til spinning.

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

CrossGym starter op mandag i uge 3 og Palle skal lave skilte inden til reservation af maskiner.

Der er ofte ønske om prøvetimer, hvilket vi ikke kan opfylde på nuværende tidspunkt. Henrik undersøger med Bruno om hans instruktørtid kan omdannes til prøvetime/fast åbent hus.

Henrik og Palle skal tage spørgsmål om besøg fra ADD op på næste netværksmøde mellem fitnesscentrene.

Rikke kontakter DGI – Anders – angående motivationsmøde for instruktørerne.

Jane undersøger med Conventus om det er muligt at medlemmerne kan skrive kommentarer til instruktørerne ved booking af tider så de er bedre forberedt inden timen..

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

Karen Lisbeth sender inden nytår besked og link ud til alle medlemmer angående klubliv og sørger for ekstra computer/tablet til åbent hus så der kan foretages tilmelding der..

  1. Aktiviteter

Åbent hus afholdes som tidligere bestemt den 11. og 19. januar og der skal være 5 instruktører og 1 spinninginstruktør til stede begge dage, hvilket Rikke sørger for.

Der afholdes rengøringsdag i januar måned og Karen Lisbeth bestiller morgenmad ved Jonna..

Da vores vinterarrangement blev aflyst pga. ringe tilmelding prøver vi at arrangere en ”rystesammendag” for instruktører og bestyrelse..

  1. Eventuelt.

Vi vil have vores kontaktoplysninger og henvisning til hjemmeside til at køre på VKI infoskærme. Jane laver oplæg inden nytår og sender rundt og sørger efterfølgende for at aftale med Jonna.

Det nye store tårn/stativ blev diskuteret da nogle medlemmer har udtrykt bekymring angående tårnet. Der overvejes til næste møde tiltag, der kan oplyse alle medlemmer om muligheder for øvelser i tårnet.

Vi har fået sat 2 skabe op ved skabene ved multihuset til opbevaring af småting og så papirrullerne kan flyttes ud af spinninglokalet.

I depotet ved stemningssalen bliver vores vogn bygget lidt om så muligheden for at få vores redskaber opbevaret i depotet bevares.

  1. Næste møde.

Onsdag, den 3. februar kl. 19.00 ved Laila, Nellikevej 4..