Bestyrelsesmøde den 4. april 2018
4. april 2018
Bestyrelsesmøde den 21. august 2018
21. august 2018

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2018

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2018

Referat

Møde i Vodskov foreningsfitness

15. maj 2018

Deltagere: Trine, Henrik, Jane, Allan R, Betina, Palle og Karen Lisbeth

 

1. Valg af dirigent

Karen Lisbeth blev valgt

2. Nyt fra formanden.

Vi har fået den endelige timefordeling. Det bliver muligvis nødvendigt med et par justeringer.

3. Nyt fra kassereren

Det ser fint ud med regnskabet. Vi har 450 medlemmer.

4. Nyt fra udstyrs udvalg .

Henrik har modtaget tilbud fra Fitness Engros og ang. nyt udstyr . Tilbuddene blev gennemgået, der er ikke taget endelig beslutning. Der er også kommet tilbud på nye bodybike – vi afventer.

Lyset i centeret er lavet. Ventilationsanlæg fungerer ikke tilfredsstillende. . Palle tager en snak med Jonna.

5. Nyt fra instruktørudvalg.

Nye kontrakter gennemgået og vedtaget.

Bodytoning – det går rigtig godt. Stor tilfredshed blandt medlemmerne.

6. Ny fra sponsorudvalg. Oplæg til ny kontrakt

Kontakterne godkendes. Karen Lisbeth tegner nye sponsorkontakter.

7. Aktiviteter. Sommerfest august.

Vi afventer at høre fra Vodskov Venner. Planlægger at afholde en event i forbindelse med byfest.

8. Eventuelt. Intet

9. Næste møde.

Den 21. august hos Karen Lisbeth