Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2017
4. oktober 2017
Bestyrelsesmøde 11. januar 2018
11. januar 2018

Bestyrelsesmøde den 23. november 2017

Bestyrelsesmøde den 23. november 2017

Dato:    23. november 2017

Tidspunkt: kl. 18.00-20.30

Sted:     Vodskov Kro

 

Deltagere: Palle, Henrik, Maj-Britt, Trine, Allan, Karen Lisbeth og Jane

Desuden instruktører: Gitte, Allan, Helle, Martin, Jeanne, Casper, Birgitte, Bruno, Jan, Jens og Torben.

 

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

Eneste nye er, at Palle meddeler, at han har trukket sig fra VKI’s bestyrelse pga. nogle uoverensstemmelser i bestyrelsen. Rasmus Møller Bøjer er konstitueret formand for bestyrelsen.

Nyt fra kassereren:

Medlemstal 438 aktive.

Der skal snart betales den årlige rate på 60.000 til DGI. Men selv herefter er der + på kontoen.
Det leder til en diskussion om, hvor mange penge foreningen skal have stående på kontoen og hvad pengene ellers evt. kan bruges på.
Selv om det går godt for foreningen skal der, ifølge formanden, være et indestående svarende til ca. 1 års omsætning for at imødegå udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af udstyr samt til nyanskaffelser m.m.
Men ellers er der bred enighed blandt aftenens deltagere, om, da vi er en forening og ikke et kommercielt fitnesscenter, der skal tjene penge, at pengene bør bruges på foreningens medlemmer.
Der ytres forslag som evt. tilskud til sommerferieafslutning på hold, foredrag for medlemmer, videreuddannelse af instruktører, så nye kompetencer kan komme foreningens medlemmer til gode fx mhp. instruktion efter en skade, specielt ryghold m.v.
Det er vigtigt, at instruktørerne, som er i tættest kontakt med foreningens medlemmer, melder forslag tilbage til bestyrelsen.

Nyt fra udstyrsudvalg:

Enkelte maskiner er i en forfatning, så de snart bør udskiftes. Kan evt. udgå og skiftes ud med en anden type maskine.
Medlemmer har ønsket en “leg curl”-maskine, en boksebold og sandsække i stedet for vægtboldene. Desuden ønske om en “halv bold” til balancetræning.
Yoga har også ønsker om “seler” og “øjenpuder”. Småanskaffelser til yoga bevilges og bestyrelsen tager yderligere ønsker til efterretning.

 

Vi taler igen om lokalerne i kælderen, der tidligere husede skytteforeningen. Instruktørerne vil tjekke lokalerne ud og evt. komme med forslag til anvendelse.

 

Der er af og til problemer med, at vores yogamaterialer flyttes rundt på af øvrige brugere af VKI. Det aftales, at Birgitte fremover lægger materialerne i kassen på gangen foran centret.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

Spinningfolkets prøvetur til kasernen er endnu ikke blevet til noget. Må søges effektueret i nær fremtid.

 

Nyt fra sponsorudvalg:

Henrik og Palle får styr på det med sponsorkontrakterne.

 

Aktiviteter:

Åbent hus arrangement tirsdag 16.01.2018.

Åbent hus arrangementer kan evt. med fordel lægges på dage, hvor der i øvrigt er aktiviteter i hallen. Forslag til datoer modtages gerne fra instruktørerne.

 

Evt.:

Forslag om et billigere kontingent til unge/studerende. Tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Problemer med at få tændt alt lys i centret. Kontakten kan desuden være svær at se. Henrik mener, at det bør laves således, at alt lys tændes samtidigt. Brugsanvisning til lystænding bør laves.

 

Næste møde:

TORSDAG 11.01.2018 kl. 19-21 hos Maj-Britt.