Bestyrelsesmøde den 26. august 2014
26. august 2014
Bestyrelsesmøde den 28. oktober
28. oktober 2014

Bestyrelsesmøde den 23. september 2014

 

Dato: 23. september 2014

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Laila, Nellikevej 4, Vodskov

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Trine, Laila, Henrik og Palle

Afbud : Vivian

1. Valg af referent.
Palle blev valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden kommentarer.

3. Nyt fra formanden.
Der arbejdes stadigt med at få en aftale på plads med hallen om vor fremtid der. Der er forskellige udfordringer, men der er også god tid endnu.
Der forsøges at lave en samarbejdsaftale med Bøgen angående beboernes mulighed for at træne.
7. klasserne kommer på besøg i løbet af uge 44-47 og det er Lasse, der har ansvaret for afviklingen.

4. Nyt fra økonomiudvalg.
Status er 250 medlemmer og med efterårets komme begynder der at komme flere og flere medlemmer.
Vi har været udtaget til kontrol vedr. medlemsindberetninger til kommunen og alt er i orden.

5. Nyt fra udstyrsudvalg.
Der er indkøbt udstyr til holdtræning for ca. 13.000,- kr. og der skal bruges yderligere ca. 6.000,- kr til en opbevaringskasse til dette.
Efter ønske fra medlemmer (bogen) og instruktører er udvalget sat til at indkøbe nye maskiner og redskaber for kr. 66.000,- .

6. Nyt fra instruktørudvalg.
Der er blevet ekskluderet 3 instruktører, der ikke har opfyldt vilkårene i instruktørkontrakten. Dette sker efter at der har været afholdt flere møder, hvor det er blevet præciseret at kontrakten SKAL overholdes og aftalerne vedr. indlæggelse af timer i conventus månedligt SKAL udføres.
Foreningen har fået det første holdtræning i gang – TABITA er startet i spejlsalen i hallen hver anden onsdag..
Der er ønske om at der kan startes flere hold op, hvilket gør at der skal findes flere instruktører.

7. Nyt fra sponsorudvalg.
Der er tilkommet et par nye sponsorer så der nu er 10 sponsorer.
Karen Lisbeth og Vivian skal til næste møde undersøge muligheden for at søge tilskud til nye aktiviteter i forskellige fonde.

8. Bogen.
Der er kommet både gode forslag, ros til bestyrelsen (tak) og de sædvanlige angående musikken i bogen. Vi er MEGET glade for engagementet, der ligges i bogen, men det SKAL være med navn før de bliver taget alvorligt.
Forslag angående ændrede åbningstider blev nedstemt.

9. Aktiviteter.
1 års fødselsdag afholdes den 1. oktober. Bestyrelsen møder op kl.18.30 i klubtøjet så der er klart til kl.19.00. Palle sørger for at kontakte Vodskov avis angående artikel. Hvis de ikke kan komme selv vil Trines mand kunne fotografere.
Julefrokosten har sidste tilmedingsfrist den 1. oktober og der er indtil videre 13 tilmeldte. Tid og sted meldes ud efter tilmeldelsesfristens udløb.

10. Eventuelt.
Der er stor tilfredshed med rengøringen. Stor ros til Astrid.
Det kniber dog noget for enkelte medlemmer at huske træningstøj, indesko og håndklæde når der trænes.
Palle laver inden den 1. oktober skilt, der hænges op i centret og ved gentagelsestilfælde kan/vil nøglebrik blive inddraget…..
Karen Lisbeth meldte sig til fremover at sørge for at referatet fra bestyrelsesmøderne hænges op på opslagstavlen i centret umiddelbart efter godkendelse af dette.

11. Næste møde.
Næste møde blev aftalt til den 28. oktober ved Karen Lisbeth, Møgelbjergvej 36.

Med venlig hilsen

Palle Erik Hassing
Formand for bestyrelsen