Referat af bestyrelsesmøde den 28. april
28. april 2014
Bestyrelsesmøde den 23. september 2014
23. september 2014

Bestyrelsesmøde den 26. august 2014

Dato: 26. august 2014

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Vivian, Møgelbjergvej 48, Vodskov

Deltagere: Heidi, Trine, Laila, Vivian, Henrik og Palle

Afbud til: Palle

Dagsorden.

1. Valg af referent.
Vivian blev valgt…

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt

3. Nyt fra formanden.
Lejeaftalen med hallen er ikke helt på plads, men der arbejdes på, at aftalen kommer på plads i nær fremtid..
Vedr. hjemmesiden blev der aftalt, at alt sendes til alle best. medlemmer + Henrik, der videresender til (Sighem)

4. Nyt fra økonomiudvalg.
Det skal fremhæves på hjemmesiden, betaling for kontingent trækkes aut. på medlemmernes kreditkort.
Alle sponsorkontrakter skal indsamles og afleveres til Trine
Det blev endvidere bestemt, at der laves et 9 mdrs. abb. Som et 1 års fødselsdagstilbud.

5. Nyt fra udstyrsudvalg.
Jens og Benny har haft gode ideer til udstyr☺ – Henrik kigger på udstyr til indkøb til efteråret 2014…

6. Nyt fra instruktørudvalg.
Situationen omkring indlæggelse af tider er ikke acceptabel og det er besluttet, at hvis instruktørerne ikke opfylder kravene i deres kontrakter, opkræver vi dels kontingent samt kursusgebyr. Instruktørudvalget følger op på instruktørsisuationen.
Henrik bestiller en fleecetrøje til Trine, Heidi og Vivian
Henrik indskærper, at der skrives på hjemmesiden, at der skal bæres inde sko og bruges håndklæde.

7. Nyt fra sponsorudvalg.
Der søges om funding til en vandkøler – VDA undersøger mulighederne hos et par potentielle sponsorer.
Fonde

8. Bogen.
Der vil ikke blive taget hensyn til anonyme henvendelser……

9. Aktiviteter.
Vores 1 års fødselsdag vil blive fejret den 1. oktober med åbent hus fra kl. 19-21 – sponsorerne skal kontaktes og inviteres.
Der indføres, at man kan betale med Mastercard
Og julefrokosten er fastsat til at løbe af stablen den 1. november og det er for trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer…….

10. Eventuelt.
Halfesten er blevet aflyst, så ingen bemærkninger om det…

11. Næste møde.
Næste møde er den 23. september hos Vivian, Møgelbjergvej 48.