Bestyrelsesmøde den 28. oktober
28. oktober 2014
Bestyrelsesmøde den 4. februar 2015
4. februar 2015

Bestyrelsesmøde den 27. november

Bestyrelsemøde den 27. November

Dato.: 27 november 2014

Tidspunk: kl.19.00-21.00

Sted: Henrik, Skovstjernevej 16

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Trine, Palle og Henrik

Afbud: Laila, Vivian

1. Valg af referent.

Henrik.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

3. Nyt fra formanden.

Der bliver arbejdet med et udkast til en lejeaftale med hallen.

Vi prøver om vi kan få en dato for indflytning.

4. Nyt økonomiudvalg.

Resultatet pr. dags dato er gennemgået tallene se godt ud.

Banken vil gerne have en status en gang i kvartalet.

Ca. 280 medlemmer.

5. Nyt fra udstyrsudvalg

Karen Lisbeth finder en dato for hovedrengøring i centeret til januar og få sat et opslag op i center og på conventus. Løbebåndet har dags dato løbet/gået 7863km så det er ca. 1 km i timen pr time vi har åben.

6. Nyt fra instruktørudvalg

Vi byder Martin og Allan velkommen som instruktør de skal på kursus i januar.

Vi laver prøve time d.8/1, d.13/1 og d. 21/1 centeret og spinning. Heidi og Palle sætter noget i avisen.

Der vil blive bestilt nyt tøj i januar til instruktører.

Bestyrelsen indskærper at instruktørerne SKAL havde vores trøjer på når de har timer i centeret

Bestyrelsen og instruktører skal have fokus på om alle har en nøglebrik med når de er i centeret.

7. Nyt fra sponsorudvalg

Der arbejdes stadig med legater. Palle sender en kontrakt til Karen Lisbeth.

8. Bogen

Bogen er gennemgået. Det er dejlig at se at man skriver navn.

9. aktivitet

Åbenhus/prøvetime d.8/1  d.13/1 og d.21/1

Vi prøver at finde et kursus for bestyrelsen og instruktør en gang i vinter/forår.

10. Eventuelt 

Karen Lisbeth har et medlem hun vil spørge om han vil hjælpe med at lave nogle opslag/plakater

Vi skal blive beder til at bruge hjemmesiden og Facebook

11. Næste møde

4/2 2015 hos Karen Lisbeth