Generalforsamling 8. marts 2017
8. marts 2017
Bestyrelsesmøde 31. maj 2017
31. maj 2017

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2017

Dato:           30. marts 2017

Tidspunkt:    kl. 19.00 – 21.30

Sted:            Karen Lisbeth

Deltagere:    Palle Erik Hassing (PH). Henrik Jørgensen (HJ). Karen Lisbeth (KL), Maj-Britt Serbian (MS) Allan Revsbech (AR)
Jane Damkjær (JD)

Afbud:         Trine Thomsen (TT)

 

Dagsorden

1. Valg af referent.
1.1. AR blev valgt til referent

2. Nyt fra formanden.
2.1. PH orienterede om at VFF har indgået en aftale med ”Integrations net” for 4 personer. Aftalen løber fra 1. april

3. Nyt fra kassereren.
3.1. Ingen bem.

4. Nyt fra udstyrsudvalg.
4.1. Der er lavet en aftale med Pedan og eftersyn og vedligehold på maskiner 2 gange årlige. Der er lige udført 1. eftersyn på maskiner.
4.2. Instruktør Tim har ønsker om nogle forskellige små anskaffelser. HJ samler sammen og indkøber.
4.3. Der er ønske om en lille ribbe med 2-3 trin fastgjort på væg. HJ ser hvad der kan fås.
4.4. Der er et stort ønske om en trappe maskine. Så der bliver en cardio maskine mere. Der var enighed og at indkøbe en trappe maskine. HJ ser hvad den koster.
4.5. AR Løbebåndene har en tendens til at ”falde” af de små underlag de er placeret på. AR foreslår at der indkøbes nye, hvor der er buk på de 3 kanter, så de ikke kan ”falde af.
4.6. Vedr. spinning. AR havde set lidt på forskellige modeller for ”Cykel biograf” m.v. Konklusionen er at der er en dyr model der indbefatter udskiftning af cykler samt indkøb af software og hardware. VFF er ikke klar til at udskifte til den dyre model p.t. Så der kigges efter en billigere model der kan anvendes 2 -3 år. HJ oplyser at Holtet har en cykelbiograf, den vi er velkommen til at komme ud og prøve. AR har teten.

5. Nyt fra instruktørudvalg.
5.1. Der har været en henvendelse omkring at få et zumba hold op og køre. VFF vil dog ikke oprette et zumbahold, når der er en anden forening der i forvejen tilbyder zumba.
5.2. Der skal arbejdes på at gøre vores hold mere driftsikre. Dvs. der skal helst være en afløser såfremt underviseren ikke kan komme. MS forsøger at lave aftale med afløsere.

6. Nyt fra sponsorudvalg.
6.1. Ingen bem.

7. Aktiviteter
7.1. Næste bestyrelsesmøde afholdes som et ”åbent” møde, hvor instruktører er velkomne til at deltage. Det bliver med spisning i hallen. PH booker lokaler og mad i hallen.
8. Eventuelt.
8.1. Der var 2 personer der hjalp til halfest.
8.2. Der skal være mere fokus på afspritning og anvendelse af håndklæder på bænke.
8.3. Der er kommet en klage og at der bliver spillet for højt musik i spinning om mandagen.

9. Næste møde.
9.1. Onsdag d. 31 maj. Kl. 18.30 med spisning. Instruktører er også velkomne.