Bestyrelsesmøde den 27. november
27. november 2014
Ordinær generalforsamling tirsdag, den 17. marts 2015 i VKI.
17. marts 2015

Bestyrelsesmøde den 4. februar 2015

Referat 4.2 2015

Dato: 4. februar 2015

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Karen Lisbeth, Møgelbjergvej 36, Vodskov

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Laila, Henrik og Palle

Afbud : Trine, Vivian

 

Dagsorden

1. Valg af referent. Karen Lisbeth

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt

3. Nyt fra formanden.

VKI – stade.
Palle gennemgik vores endelige aftale med VKI.
Vi er blevet kontaktet af Aalborg kommune. De ville høre om Vodskov Forenings Fitness. Der er lavet flyvers til Ældre/ handicap.
Diskussion ang. Kost / motion foredrag. Flere har spurgt. Vi arbejder videre på sagen.
Klagen fra Udlejer ang. parkering på græsplanen. Der er udsendt påmindelse til vores medlemmer over Conventus.

 

4. Nyt fra økonomiudvalg.

Regnskab 2014 og medlemstal
Regnskabet er gennemgået . Vi har 321 medlemmer.

 

5. Nyt fra udstyrsudvalg.

Indretningsforslag til nye lokaler.
Laila og Henrik har lavet flere forslag – som vi drøftede.

 

6. Nyt fra instruktørudvalg.

Åbent hus — stor succes flot fremmøde.
Allan på kursus. Vi håber at Martin også kan komme med.
Flere instruktører har ytret om kurser. Heidi og Laila koordinerer kursusønsker.
Kursusønsker skal sendes til instruktørudvalg, så vi kan tilgodese alles kursusønsker.
Der er kommet forespørgsel fra skolen vedr. besøg. KL koordinerer.

 

7. Nyt fra sponsorudvalg.

Fonde Intet nyt

 

8. Bogen.

Bogen gennemgået. Vi venter lige med nyindkøb til vi kommer i VKI.

 

9. Aktiviteter.

Vi arbejder med aftenaktivitet for instruktører / bestyrelse.
Sommerfest: 20.juni.
Generalforsamling 17.3 kl. 19.00

 

10. Eventuelt.

 

11. Næste møde.

17.3 kl.18.30