Referat bestyrelsesmøde 7. april 2015
7. april 2015
Bestyrelsesmøde den 11. juni 2015
11. juni 2015

Bestyrelsesmøde den 7. maj 2015

Dato: 7. maj 2015

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Henrik, Skovstjernevej 16, Vodskov

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Trine, Rikke, Laila, Henrik og Palle

Afbud :

Dagsorden.

  1. Fotografering. Der skulle bruges mange forsøg – men kvaliteten kan jo nok ikke blive bedre med de motiver ☺
  2. Valg af referent. Karen Lisbeth
  3. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt
  4. Nyt fra formanden. Intet nyt fra formanden
  5. Nyt fra kassereren. + på kontoen. Vi mangler betaling fra en del af vores sponsorere De kontaktes snarest. Vi opsiger TDC internet, når vi flytter til VKI.

 

Nyt fra udstyrsudvalg.

Styr på flytning- god opbakning fra medlemmerne. Der bliver sendt mail ud til de medlemmer, der har meldt sig under fanerne.

Indretning af nye lokaler. Henrik fremlagde flere forslag og vi er ved at have styr på den endelige placering af redskaberne.

Nyt fra instruktørudvalg..
Martin, Gitte og Allan er på kursus. Husk ansøgning om tilskud fra kommunen.

Fokus på holdtræning og teenfitnes
Samarbejde med Hanne Faukner er i støbeskeen.
Vi er blevet kontaktet af Zumbainstruktør, som muligvis vil lægge i VF.
Der er blevet en instruktørplan, så medlemmerne kan se hvornår der er instruktør tilstede .
Heidi laver opslag på Vodskov Net ang. Instruktører til holdtræning.

Opfølgning
Klubliv Karen Lisbeth arbejder videre med indmeldelse.
Conventus stadig problemer : Heidi arbejder videre med de udfordringer der igen igen igen

Hjemmeside. Bliver opdateret, når vi kommer i nye omgivelser.

Bogen. Er gennemgået.
Vi har aftalt at åbne kl. 5.00. Koldt vand – vandkøler vi skal finde en sponsor.

Aktiviteter
Åbning i VKI, Vi spørger Nordjyske Bank ang deltagelse ved åbning.
Open By Night Nordjyske Bank vil gerne gerne lave aktivitet med os. Romaskine ?
Vagter 8 personer. Heide og Laila snakker med instruktørerne ang. Vagter. Henrik sørger for romaskine.

Sommerfest holdes på Følfodvej.

Eventuelt.
Vi kan tage Mastercard. Heidi undersøer om vi også kan bruges MobilePay.

Næste møde.
Torsdag den 11.juni hos Karen Lisbeth kl. 19.00 – 21.30