Regler for ophold og træning i Vodskov foreningsfitness

OBS!!! Foreningens ledere og instruktører er ULØNNEDE frivillige! 

ALLE foreningens medlemmer har medansvar for, at reglerne overholdes!

  1. I centeret bæres der indendørs fodtøj.

  2. Håndklæde SKAL benyttes ved træning på maskinerne.

  3. Maskinerne SKAL rengøres efter brug. Der hænger papirruller og sprayflasker til dette formål rundt i hele centeret.

  4. Nøglebrik SKAL anvendes ved indgang til centret af alle medlemmer. Der må ikke låses op for andre uden nøglebrik.

  5. Nøglebrikken er personlig og må ikke overdrages til anden person.
   Overtrædelse medfører eksklusion fra centeret uden refusion af medlemskabet samt karantæne i 2 år.

  6. Børn og dyr har ingen adgang i centeret.

  7. Der må ikke medbringes ”gæster” i centeret uden instruktørens tilladelse. Overtrædelse medfører eksklusion fra centeret uden refusion af medlemskabet samt karantæne i 2 år. Gæster må ikke anvende træningsudstyr.

  8. Træningsudstyr SKAL sættes på plads til sin oprindelige plads efter brug.

  9. Der må ikke tales i mobiltelefon inde i centeret – skal foregå i hallens fællesområde.

  10. Der må ikke spises mad og frugt i træningslokalet.

  11. Egen musik må kun anvendes i høretelefoner.

  12. Ved ophold i spinning-rummet følges reglerne for dette rum.

  13. Der må kun tages billeder, hvis tilladelse er indhentet fra øvrige medlemmer i lokalet.

  14. Der skal bæres tøj som dækker overkrop og mave og som ikke virker anstødende.

  15. Vodskov foreningsfitness er tilknyttet Anti Doping Danmark, og indhenter oplysninger fra Anti Doping Danmarks register på alle nye og gamle medlemmer. Registrering i Anti Doping Danmarks register medfører eksklusion fra centeret uden refusion af medlemskabet samt karantæne i 2 år.

  16. Man skal være villig til at lade sig teste af Anti Doping Danmark. Hvis man ikke tillader at lade sig teste, betragtes dette som en positiv test og derved behandles sagen som sådan.