Referat af bestyrelsesmøde 15. februar 2017
15. februar 2017
Bestyrelsesmøde den 30. marts 2017
30. marts 2017

Generalforsamling 8. marts 2017

Generalforsamling 8. marts 2017

Generalforsamling i Vodskov foreningsfitness

 

Onsdag, den 8. marts kl. 19.00 i Vodskov Kultur & Idrætscenters café

 

Referat

 

 

1: Valg af dirigent

Jane Damkjær blev valgt.

 

 

2: Formandens beretning

2016 har været det første hele år i VKI. Det har været et år, hvor der har været en medlemsfremgang på ca. 10 % i forhold til 2015 så vi, opregnet til helårsmedlemmer, er nået op på næsten 400.

Dette kan også mærkes i centret, hvor der til tider er pres på. Det er derfor vigtigt at der tages hensyn til øvrige medlemmer ved brug af centret. Både hvad angår det at ”varme” en maskine, men også at sørge for at bruge håndklæde, tørre maskinerne ordentligt af og spritte ens hænder.

Der er i løbet af året også blevet uddannet flere instruktører, men der er dog altid plads til flere så hvis i selv eller en i kender har lyst til at høre nærmere angående at blive instruktør skal i endeligt henvende jer. Specielt kunne vi godt bruge et par spinninginstruktører mere.

Økonomisk set har året været tilfredsstillende, hvor vi nu har positiv egenkapital, men det kommer Trine nærmere ind på senere.

Men hensyn til foreningstanken som jeg kom ind på sidste år bliver vi stadigt mere og mere presset med bl.a. krav om at kunne komme meget hurtigt i gang med træning efter indmeldelse. Jeg forstår til fulde ønsket og vi prøver at få det til at gå så hurtigt som muligt og står – næsten – til rådighed 24/7, men det er ulønnede frivillige – både instruktører og bestyrelse – så det er nødvendigt med lidt tålmodighed.

Vore maskiner har efterhånden været i drift i over 3 år og der begynder at komme behov for udskiftning af visse sliddele. Vi har derfor lavet en serviceaftale med vores leverandør, der kommer forbi 2 gange om året og gennemgår alt. Samtidigt bliver lokalerne hovedrengjort. For at få det gjort så hurtigt og effektivt som muligt er det vigtigt at der tages hensyn til dette de dage det foregår. Alternativet r at centret lukkes de dage, hvilket vi gerne vil undgå.

I 2016 har vi igen fået opbakning af vore sponsorer, hvilket de alle skal have stor tak for.

I bestyrelsen har der i årets løb været lidt udskiftninger, da både Rikke og Laila valgte at stoppe i utide. Heldigvis trådte vores suppleant Allan til og Maj-Britt har været tilknyttet som instruktøransvarlig.

Det har gjort at vi har kunnet klare opgaverne og der skal til både bestyrelsen, instruktørerne og øvrige frivillge i foreningen lyde en stor tak for indsatsen i det forgange år.

Palle Erik Hassing

 

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab

Trine Thomsen fremlagde det reviderede regnskab. Se vedhæftet

 

 

4: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fortsætter uændret.

 

 

5: Forelæggelse af det kommende års budget

Trine Thomsen fremlagde kommende års budget.

 

 

6: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Henrik Jørgensen, Palle Erik Hassing og Karen Lisbeth Larsen er på valg og alle modtog genvalg. Maj-Britt Serbian blev valgt  for et år.

 

 

8: Valg af bestyrelsessuppleanter

Jane Damkjær og Lasse M. Andersen bliver valgt.

 

 

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Per Klemm og Ib Kristensen blev genvalgt. Revisorsuppleant:  Karen Marie Aagard

 

 

10: Eventuelt

Intet under eventuelt.