Referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2022
3. marts 2022
Referat af bestyrelsesmøde VFF 06-06-2022
6. juni 2022

Generalforsamling VFF-referat 15-03-2022

Dato: 15.03.2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca. 21.00

Sted: Hallen i Vodskov

Deltagere: Palle Erik Hassing (PH). Formand
Henrik Jørgensen (HJ). Næstformand
Karen Lisbeth (KL) Sponsor- og instruktøransvarlig.
Jane Damkjær (JD) Medlems support
Allan Revsbech (AR) Ref. Spinning ansvarlig
Helle Balle (HB) Kasser

Instruktør: Michael Baastrup
Jan Levin.
Betina Kjærup.

Medlemmer: 3 stk.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent:
  a. JD. blev valg som dirigent.
  b. JD. konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssig indkaldt og derfor beslutnings dygtigt.
 2. Formandens beretning:
  a. 2021 gik ikke som forventet. Efter 1 nedlukning var det ventet at der kom gang i centeret igen. Der kom endnu en omgang Corona. Derfor kom ikke de medlemmer tilbage som vi have håbet på. Der er har været en nedgang på ca. 150 helårsmedlemmer i 2021
  b. I 2021 har vi som forening refunderet medlemmer 6 måneder. Denne ekstraordinære udgift har gjort at resulteret er ca. DKK .200.000,- mindre i forhold til et normal år.
  c. Der er startet et nyt yogahold op til 2021/2021 med en nyuddannet yoga instruktør.
  d. Karen Lisbeth er startet som instruktør ansvarligt for fitness instruktørerne. Det har resulteret i at der kommet godt gang i flere hold og uddannelse af flere fitness instruktører.
  e. Palle takker for samarbejdet med samarbejdspartner og instruktører.
  f. Jan spurgte om det var muligt at kontakte den medlemmer der ikke var kommet tilbage. Jane mente godt at de kunne kontaktes via Coventus
  g. Der blev spurgt til hvor mange medlemmer der var p.t. palle svare at der ca. var 350 medlemmer p.t.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  a. Der blev fremlagt regnskab, hvor der var et lille overskud på ca. DKK 7.101, for året.
  b. Der var spørgsmål til hvor mange sponsorer der var kommet., da der var en stigning på denne post. Palle forklarede at der grundet periodisering, var denne post større end normalt. Dette ved overgang til nyt regnskabssystem.
  c. Der var et medlem der påpegede at der var en slåfejl på 1.000,- kr. i balancen. Dette blev korrigeret efter mødet.
 4. Fastlæggelse af kontingent
  a. Kontingentet forbliver uændret. For den kommende session.
 5. Forelæggelse af det kommende budget.
  a. Budget for 2022. blev fremlagt.
  b. Budget er udregnet efter at det med udgangspunkt i de samme kontingent satser. Det forventes at der bliver et større overskud, til næste år. Derfor er der b.la. lagt op til en investering i noget nyt materiel.
  c. Der blev spurgt til om ny investeringer bliver fastholdt, selv om der ikke kommer så store, indtægter. Palle svarede at der bliver investeret, da der er penge på bogen.
 6. Indkomne forslag
  a. Ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.:
  a. Genvalg til alle medlemmer
 8. Valg af bestyrelses suppleanter
  a. Anders Jeppesen
  b. Michael Baastrup
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleanter.
  a. Mikkel Markussen
  b. Casper Alstrup
 10. Eventuelt.
  a. Betina spurgte til at hvordan haltider bliver fordelt. Palle forklarede har der var kommet ny hal bestyrelse. Betina ville gerne have onsdag igen når der skal vælges tider.
  b. Der står noget udstyr over i skolens lille hal, der skal over i depotet. Michael m.fl. flytter udstyret
  c. Kirsten Kokholm, står for redigering af tekst, på hjemmesiden.
  d. Der er åbent hus på lørdag. D. 19 kl. 10 – 11