Bestyrelsen


Palle Erik Hassing

Formand


Henrik Jørgensen

Næstformand


Helle Balle

Kasserer


Karen Lisbeth

Sponsor ansvarlig


Allan Revsbech

Spinning ansvarlig


Maj-Britt Serbian

Instruktør ansvarlig


Jane Damkjær

Medlems koordinator