Formandens beretning 2019


2019 har været endnu et godt år i Vodskov foreningsfitness og det startede med at vi afholdt Try-day, som er en landsdækkende event, hvor der er mulighed for at komme forbi et fitnesscenter og prøve både maskiner og hold. Det blev en ret stor succes for os og det endte med at det gav ca. 10 nye medlemmer. Vi har derfor besluttet også at afholde det fremover.

Vores instruktørkorps har ligget på et stabilt leje og alle nye medlemmer er blevet startet op uden de store problemer og der har været godt med timer i centret fordelt på både dag, aften og weekend. Det er vigtigt at vi fortsat opretholder et godt instruktørkorps så alle vore nye medlemmer får en god oplevelse at starte deres medlemskab med.

Vi har med nogle af de nye instruktører vi har fået også fået nogle nye tilbud. Michael Baastrup kører nogle korte forløb med 4 træninger, hvor der er mulighed for at lære maskinerne at kende eller øve sig i specifikke dele af styrketræningen.

Som optalt sidste år ville vi afprøve en ny model med vores holdtræning. Det har vi gjort, hvor der blev åbnet op for muligheden for kun at tilmelde sig hold og ikke have mulighed for at træne i centret eller spinning. Det gik som vi håbede og både Betinas bodytoningshold og Birgittes yogahold oplevede god fremgang i fremmødet. Betinas hold er forsat året ud, men desværre stoppede Birgitte som instruktør da hendes kontrakt udløb ved sommerferien.

Succesen gør at Betinas hold fortsætter på samme vilkår fremover og vi vil også forsøge at bruge modellen på nye hold i 2020.


På udstyrssiden har der været stor aktivitet, hvilket også kan ses senere på regnskabet.

Vi startede året op med at udskifte vores cykelpark i spinninglokalet. De gamle cykler, der var en basismodel fra BodyBike, blev solgt til en efterskole og erstattet med topmodellen fra BodyBike, der er udstyret med elektronik, der sammen med nye programmer til TV-et er med til at gøre træningen væsentligt mere effektiv end tidligere. Det kan også ses på fremmødet, der især sidst på året var næsten overvældende. Dette sammenholdt med at nogle instruktører stoppede og en enkelt var langtidsskadet gav, indtil det lykkedes at finde et par nye instruktører og en ”gammel” startede op igen visse udfordringer. Heldigvis har vi i foreningen en usædvanlig god gruppe af instruktører, der gerne hjælper hinanden og hurtigt får sat et ekstra hold ind, hvis der er venteliste.

Ud over investeringerne i spinninglokalet er der også skiftet ud i træningsmaskinerne, hvor der er kommet nye maskiner til, der har flere funktioner, end de gamle.

Her er det vigtigt for mig at pointere at vi i bestyrelsen er meget lydhøre for ønsker om nyt grej eller tiltag, så hvis der er nogle af jer, der har gode ideer skal I sende en mail til et bestyrelsesmedlem så vi kan få det med i vore overvejelser.

Som sædvanligt sluttede året med champagnespinning og 2019 slog alle rekorder med 3 hold den 31. december. En dejlig tradition, der bestemt kan anbefales.

Slutteligt skal lyde en stor tak til bestyrelsen, instruktører og sponsorer for et godt samarbejde i 2019.

Tak for ordet. Palle Erik Hassing