Bestyrelsesmøde den 4. februar 2015
4. februar 2015
Referat bestyrelsesmøde 7. april 2015
7. april 2015

Ordinær generalforsamling tirsdag, den 17. marts 2015 i VKI.

Referat af ordinær generalforsamling i Vodskov foreningsfitness
tirsdag, den 17. marts 2015 i VKI.

Efter at formanden havde budt velkommen gik den samlede generalforsamling en tur ud i de nye lokaler og fik et indtryk af, hvordan det nye center kommer til at fungere når det åbner i juni. Herefter forløb generalforsamlingen efter dagsordenen:

1: Bruno Bjørn Thomsen blev valgt som dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt da der var sendt mail ud til samtlige medlemmer i februar måned.

2: Formanden resumerede 2014 i sin beretning, der blev godkendt uden kommentarer. (Beretningen er vedhæftet).

3: Pga. sygdom hos kassereren blev regnskabet forelagt af formanden. Der blev stillet et enkelt spørgsmål ang. diverse indtægter på kr.48.500,-, der består af en donation på kr. 35.000,- fra Vodskov Venner og en samarbejdsaftale med Bøgen.
Regnskabet herefter godkendt.

4: På bestyrelsens anbefaling fortsætter kontingentsatserne uændret i 2015.

5: Budgettet for 2015 blev gennemgået og taget til efteretning.

6: Ingen indkomne forslag.

7: Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Laila Jensen – ønskede genvalg
Karen-Lisbeth Larsen – ønskede genvalg
Henrik Jørgensen – ønskede genvalg
Palle Erik Hassing – ønskede genvalg
Alle 4 blev genvalg for 2 år.

Derudover trak Vivian Dam sig fra bestyrelsen og i hendes sted blev Rikke Buus Olsen valgt for 1 år.

8: Som suppleanter blev Lasse M. Andersen genvalgt og Allan Revsbech nyvalgt.

9: Som revisor blev Allan D. Hansen genvalgt og Per K. Hansen nyvalgt. Ninna Larsen blev valgt som suppleant.

10: Bruno opfordrede bestyrelsen til at arbejde hårdt på at få flere medlemmer til at møde op på generalforsamlingen for at styrke den demokratiske proces i foreningen.

Den nyligt udsendte mail angående nøglebrikker blev diskuteret indgående og der var enighed om, at der skal vises medlemmerne den størst mulige tillid, men samtidigt vil ingen acceptere bevidst snyd.

Referent

Palle Erik Hassing