Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2022
27. september 2022
Referat af bestyrelsesmøde den 10.01.2023
10. januar 2023

Referat af bestyrelsesmøde 1/11 2022

Dagsorden

 1. Valg af referent.
 2. Nyt fra formanden.
  Generalforsamling, Try-day, Conventus
 3. Årshjul
 4. Nyt fra kassereren.
 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
 6. Nyt fra instruktørudvalg.
 7. Nyt fra sponsorudvalg.
 8. Aktiviteter.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde.

Referatet

 1. Karen Lisbeth er referent.
 2. Tryday: Vi melder os til tryday. KL er tovholder.
  Generalforsamling: Forslag om at udvide bestyrelsen med et medlem.
  Conventus: Der har været store problemer med brug af nøglebrik. Vi har oplevet stor frustration fra medlemmerne. Jane har brugt mange ressourcer for hjælpe, men det ude af vores hænder. Det er hallens nøglesystem , der ikke kan samarbejde med Conventus.
  Palle kontakter Jan ang. låsesystem. Jane kontakter Conventus.
 3. Palle bestiller rengøring. KL tilmelder VFF til tryday, som finder sted mellem 7. -15. januar 2023.
 4. Vi har haft store udgifter til indkøb af nye maskiner, men regnskabet ser fortsat fint ud. Vi har 365 medlemmer – fortsat fremgang.
 5. De nye maskiner ankommer 2/11. Vi har solgt de “gamle” til Ingstrup Efterskole. Der er flyttet lidt rundt på vores udstyr. Vi lytter gerne til input fra medlemmerne ang. placering.
 6. Daniel er blevet introduceret til “trænergerningen” af Helle og Allan og han er klar. Camilla er i gang med Julefit. Michael slutter som instruktør – skal starte som instruktør i Hjallerup. Jeanne overtager Senior fitness. Helle kører juniorfitness videre med hjælp fra forældrepar og KL.
  Yoga -venteliste på holdet gør, at vi gerne ser, at der kommer 2 ugentlige hold og udvidelse af holdet fra 10 til 13. Henrik køber udstyr og bur, så vi har mulighed for at flere medlemmer har mulig for at dyrke YOGA.
  Der undersøges hvem der bruger Exorlife og Spotify.
  Instuktørmøde den 15.11. Der forventes at holde Møde for “holdinstruktører” i nærmeste fremtid.
  Allan har ikke haft mulighed for at finde en dato hvor spin instruktører kan mødes. Louise, Jens, Jan, Casper og Allan har hold. Line er ikke startet efter pausen.
 7. HB vil gennemgå vores sponsorkontrakter – lave en mere overskuelig optegnelse for opkrævning af betaling.
 8. Ingen aktiviteter inden jul.
 9. Oprydning på opslagstavlen. Louise, Camilla, Daniel og Helle sender billeder til Henrik.
 10. Næste møde 10. januar 2023 kl 19.00 hos HB.