Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2017
18. januar 2017
Generalforsamling 8. marts 2017
8. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde 15. februar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 15. februar

Referat

Dato:                   15. februar 2017

Tidspunkt:           Kl. 18.00 – 21.30

Sted:                   VKI, Brorsonsvej 3, Vodskov

Deltagere:           Karen Lisbeth, Trine, Henrik, Jane, Maj-Britt og Palle

Afbud :                Allan

 

Dagsorden.

  1. Valg af referent.

Maj-Britt blev valgt som referent.

 

 

  1. Nyt fra formanden.

Der er generalforsamling onsdag den 8 marts kl. 19.00. Vi mødes kl. 18.30.

Tøjaftalen med sportigan fortsætter. Palle sender en mail sportigan og melder ud til instruktører.

 

  1. Nyt fra kassereren.

Der er plus på kontoen.

Vodskov foreningsfitness har nu 435 medlemmer.

 

 

  1. Nyt fra udstyrsudvalg.

Der er indkøbt en iPad som instruktørerne kan bruge. Henrik sætter den op.

Alle maskiner er gennemgået og rengjort. En maskine skal svejses og bestyrelsen sørger for dette bliver gjort. Maskinen udgør ingen farer ift. træning så den kan sagtens bruges.

Trappemaskinen er udsat til ubestemt tid.

Der prioriteres at blive brugt midler til spinning. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra spinninggruppen, der kigger på puls udstyr og “cykel biograf”.

 

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

Den nye spinninginstruktør er startet.

Der er tabata / styrke om tirsdagen.

Vi kunne godt bruge en instruktør til et holdtræning mere da mange benytter Lines hold om tirsdagen. Kontakt bestyrelsen hvis det skulle have interesse. Ligeledes en instruktør til børnefitness

 

 

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

Intet nyt vedr. sponsorer.

 

  1. Aktivitet.

Intet nyt.

 

  1. Eventuelt.

Ventelisten til instruktørtimer kan desværre ikke slettes på conventus.

Afbrud på hold ændres fra 3 til 2 timer inden de låses.

Conventus kan ikke sende SMS-påmindelser når medlemmer er på hold.

Henrik har deltaget i netværksmøde i foreningsfitness regi.

Der er mulighed for fitness måling den 6 marts. Der er tidligere sendt en mail ud via Conventus. Tilmelding på www.vodskovforeningsfitness.dk.

 

  1. Næste møde.

Generalforsamling onsdag den 8 marts kl. 19.

Bestyrelsesmøde torsdag den 30 marts kl. 19.00 ved Karen-Lisbeth.