Referat af bestyrelsesmøde VFF 19.11.2020
19. november 2020
Referat af bestyrelsesmøde 25-01-2022
25. januar 2022

referat af bestyrelsesmøde 17.08.21

Referat fra bestyrelsemøde

Dato: 17. august 2021

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca 21.00

Sted: Jane, Havstokken , Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Allan,, Helle og Palle

Afbud : Maj-Brit

Dagsorden.
1. Valg af referent. Henrik
2. Nyt fra formanden. Der er sket noget med bestilling af tider i VKI så vi fik ikke dem vi vil have.
Generalforsamling. Der ikke mange mødet op men den blev gemme ført
3. Årshjul. Tøjaftale starter 1 sep for instruktør og bestyrelse
4. Nyt fra kassereren. Vi er kommet rimelig i gennem Covid-19økonomisk. Medlemmer 290
5. Nyt fra udstyrsudvalg. Der købt udstyr og vogn til yoga. Der bliver også købt div. Små ting
Der er bestilt service på spinningscyklerne
6. Nyt fra instruktørudvalg. Maj-Britt har valgt at stoppe i bestyrelsen, så Karen Lisbeth overtager og kalder instruktøren ind til et lille møde
7. Nyt fra sponsorudvalg. Henrik tager de sponsorskilte ned der ikke har betalt. Helle kommer med en liste over hvem der skal ned
8. Aktiviteter. PT. Ikke noget nyt om retningslinjerne. Baderummene bliver først åben når Ålborg kommune og VKI beslutter det
9. Eventuelt. Løste snak
10. Næste møde. 21 september hos Allan kl 19.00