Bestyrelsesmøde 9. november 2016
9. november 2016
Referat af bestyrelsesmøde 15. februar 2017
15. februar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar

Referat af bestyrelsesmøde

Dato:                      18.januar 2017

Tidspunkt:             kl. 19.00-21.00

Sted:                      Maj-Britt, Wild Westvej 25

Deltagere:             Palle, Henrik, Maj-Britt, Trine, Allan, Karen Lisbeth, Gitte (instruktør) og Jane

Afbud :

 

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

 • Solfilm: Intet nyt, der arbejdes videre hermed på centerplan, også problemer med sollys i stemningssalen trods eksisterende solafskærmning.

 

Nyt fra kassereren:

 • + på kontoen.
 • Medlemstal 432 aktive.

 

Nyt fra udstyrsudvalg:

 • Det nye tårn, som vi fik leveret uden den ønskede ekstra vægt, kunne ikke leveres med garanti. Vi har derfor, med rabat, købt det leverede, hvorpå man så selv må tilføje ekstra vægt på forsvarlig vis.
 • Vi havde for nylig en skade på en af maskinerne (benpressen), som en af vores instruktører fix’ede.
 • Forespørgsel fra en af instruktørerne på 2 forskellige ting til centret (bl.a. en ny stang). Disse ønsker imødekommes.
 • Henrik foreslår, at vi bestiller en servicemand til at komme og gå alle maskinerne igennem, da de kan have brug for et serviceeftersyn. På den måde forsøges også at undgå nye og uventede skader på maskinerne.  Forslag vedtages og Henrik bestiller service.
 • Romaskinen er itu. Ligeledes service herpå.
 • Karen Lisbeth foreslår pulsudstyr, der kan lånes til spinning. Vi taler om evt. anskaffelse af et større system, hvor man dog skal købe egen personlig pulsmåler (til billige penge). Diskussionen går på, at vi skal overveje, hvad vil i forhold til spinningtilbud i centret – skal vi fortsætte som hidtil eller prøve nye tiltag? Spinninginstruktørerne har teten.
  Motionscentret i Holtet har et system, som vi tidligere har drøftet. Vi kan evt. tage ned og se hvad systemet giver mulighed for. Henrik undersøger muligheden for besøg i Holtet.
 • Fitnessinstruktørerne fremsætter ønske om en “trappemaskine” og mener, at der nok findes en plads til maskinen i centret. Dette overvejes.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

 • Fitnessinstruktørerne er godt trætte af venteliste på instruktørtimerne, hvor flere medlemmer på venteliste alligevel dukker op, selvom de ikke har fået tildelt tiden. Vi vedtager, at ventelisten bør slettes. Jane undersøger muligheden herfor i Conventus.
  Instruktørerne må desuden sætte et opslag op på opslagstavlen i centret om “problemet”.
 • Der er fortsat ønske om en ny spinninginstruktør, da vi på nuværende tidspunkt overlever vha. Tordenskjolds soldater. Majbritt har én i tankerne, som hun vil spørge og i bedste fald henvise til Allan R. mhp. yderligere information.
 • Tøjaftalen: Der er blandede meninger om værdien af tøjaftalen. Forretningen har ikke så stort udvalg eller også har de ikke de rigtige størrelser. Bestilling af varer tager lang tid. Palle vil tage en snak med forretningen.

 

Nyt fra sponsorudvalg:

Aktiviteter:

 • Åbent hus arrangement tirsdag 24.01.2017. Opslag bl.a. på FaceBook.
 • Generalforsamling onsdag 08.03.2017 kl. 19.00.
 • Vinterarrangementet lørdag 21.01.2017 aflyses pga. for få tilmeldte. Vi overvejer nyt tiltag i en anden variant.

Evt.:

 • Forslag til nye holdaktiviteter i centret drøftes. Vi kunne måske tilbyde hold med styrke-/pulstræning. Michael kunne måske tilbyde et sådant hold? Maj-Britt snakker med ham om muligheden.
 • Anne Dorthe, som tidligere har luftet evt. interesse for at lave en form for holdtræning, spørges også.
 • Instruktørerne kunne godt tænke sig en iPad til at ligge i skabet. Den kunne tages med rundt i centret ved introduktionstimer, hvilket ville lette muligheden for at lave træningsprogrammer i Exorlive direkte sammen med medlemmet. Gitte undersøger, om Exorlive kan fungere på egen iPad. Tilbagemelding til Henrik.
 • Gitte kender en fyr, som arbejder i Bodycare i Aalborg, som tilbyder tests bl.a. mhp. fedtprocent m.v. Testen tager 2 min. og der er herefter beregnet en ca. 10 minutters snak/vejledning med Jesper. Medlemmer tilbydes test til en pris af 150 kr. Gitte undersøger mulighed for en dag i nærmeste fremtid, hvor det kan lade sig gøre.
 • Rod i skabet: Jane og Gitte laver en kraftig oprydning i nærmeste fremtid.
  Der henstilles til at alle rydder op efter sig selv i skabet og bidrager til at holde orden i mapper etc.
 • Rengøring i centret: Palle forhører sig, om Jonnas personale vil foretage hovedrengøring, ellers bestilles professionelle hertil, da medlemsopbakning til fælles rengøringsdag hidtil ikke har været stor.
 • Venteliste til spinning: Der er store problemer med venteliste til spinning. Mange gange er venteliste på op til 10.  Flere nye medlemmer udtrykker frustration over ikke at kunne komme på hold. Problemet kunne afhjælpes, hvis vi havde flere spinninginstruktører og dermed kunne tilbyde tilbyde flere ugentlige hold.
  Det er et stort problem, at alt for mange udebliver fra de bookede tider og ikke får meldt sig fra, så de på ventelisten kan få tilbudt tiden. Måske skyldes det, at man kan booke sig på hold for langt ud i fremtiden med fare for at man “glemmer” de bookede tider. Der spørges til om Conventus evt. kan indstilles til sms-advisering af bookede bookede tider. Jane forhører sig ved Conventus.
 • Vi vedtager følgende, i håb om at det kan lette problemerne med spinningstider:

○      Navnevisning af de personer som er booket på hold (og ikke kun dem på ventelisten) ved booking.

○      Max. antal bookinger sættes til 10. Dette gøres for at bl.a. nye medlemmer har en chance for at komme på hold og ikke kun på venteliste.

○      Afbud kan fremover kun gøres min. 3 timer før. Dette iværksættes for at de på ventelisten har en ærlig chance for at benytte sig af den tildelte tid og ikke får den tilbudt kort tid før holdstart. Der kan evt. blive tale om at kontakte medlemmer, som udebliver.

 • Der er flere ønsker til Conventus, som Jane forsøger at løse (evt. kontakt til Conventus).

Næste møde:

 • Onsdag 15.02.2017 kl. 18.00 i Vodskovhallen.