Referat af bestyrelsesmøde 26.08.2020
26. august 2020
Referat af bestyrelsesmøde VFF 19.11.2020
19. november 2020

Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2020

Dato:             20. oktober 2020

Tidspunkt:    kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:              Jane, Havstokken 3 , Vodskov

Deltagere:     Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Maj-Britt, Helle og Palle

Afbud :          Allan

Dagsorden

 1. Valg af referent.
  Palle
 2. Nyt fra formanden.
  Da hele bestyrelsen ikke havde deltaget i det sidste åbne møde blev dette gennemgået.
 3. Årshjul.
  Gennemgået.
 4. Nyt fra kassereren.
  Der er et mindre plus for året indtil videre, men med kun knap 360 medlemmer kan vi godt se konsekvenserne af corona.
 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
  Der skal monteres plexiglas mellem løbebåndene så begge kan bruges og undersøger om det ene løbebånd skal udskiftes med nyt. Henrik er på begge opgaver.
 6. Nyt fra instruktørudvalg.
  Der blev afholdt instruktørmøde i VKI den 13. oktober, hvor ca halvdelen af instruktørerne deltog. Konklusionen på mødet blev at der køres videre med den eks. model med tider langt ind i en kalender.
  Maj-Britt skriver rundt til de resterende instruktører for at høre om de stadigt vil være med så vi kan er status den 31. oktober.
  Der er kommet mulighed for at få en ny yogainstruktør, hvilket vi arbejder videre med. Uddannelsen er lang så det bliver først fra næste sæson, september 2021, at hun kan have hold.
  Der blev efterspurgt nye ringbind til skemaer. Palle skaffer dem.
  Tøjordning meldes ud i begyndelsen af november og Palle finder inden da ud af om Henrik i Hjallerup stadigt kan lave tryk på tøjet.
 7. Nyt fra sponsorudvalg.
  Karen-Lisbeth har fået styr på hvilke, sponsorer vi har og hun laver sammen med Helle oversigt så det er nemt at få sendt fakturaer ud i rette tid.
  Janne scanner gældende kontrakter ind og deler med alle.
 8. Aktiviteter
  Ingen lige i den nærmeste fremtid. Måske try-day i januar alt efter corona.
 9. Eventuelt.
  Henrik får lavet nye billeder til hjemmesiden.
  Der er ønske om at der laves en drejebog indeholdende alt en ny instruktør skal vide. Jane starter om og så tager vi det på næste møde.
  Henrik arbejde videre med adgangskontrol, hvor der skal monteres en skærm så det fremgår med navn, hvem der er i centret.
 10. Næste møde.
  Torsdag de n 19. november kl. 19.00 ved Helle