Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2016
17. maj 2016
Bestyrelsesmøde 9. november 2016
9. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2016

Dato:           22. september 2016

Tidspunkt:     kl. 18.30 – 20.30

Sted:        Jane, Havstokken 3

Deltagere:    Palle, Henrik, Maj-Britt, Trine, Allan og Jane

Afbud :        Karen Lisbeth

 

 

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

 

Nyt fra formanden:

 • Aftalen med fys. trækker ud. Endnu intet på plads.

 

Nyt fra kassereren:

 • + på kontoen.
 • Medlemstal 349.

 

Nyt fra udstyrsudvalg:

 • Ønsker om kettlebells i flere størrelser (bl.a. 14 kg), idet dem vi har, springer meget i størrelse/vægt. Henrik skaffer ønskede kettlebells og desuden en ny rem til brug i tårnet til erstatning af en defekt.
 • Der er desuden ønske om flere håndvægte. Vi har nogle sæt til at ligge på gulvet og der ønskes andre størrelser. Henrik undersøger, hvad nyt stativ koster og skaffer ønskede håndvægte.
 • Henrik undersøger endvidere, hvad prisen er på et nyt tårn.
 • Mht. løbebåndet med den defekte TV-skærm har Henrik lavet aftale om en kreditnota, som kan bruges til suppleringer i centret.
 • Yogaudstyret flyttes fra centret til kasse bagest i spejlsalen.
 • Birgitte skal have en nøgle.

 

Nyt fra instruktørudvalg:

 • Maj-Britt har haft en samtale med Gitte, hvorvidt det vil være en idé, at Maj-Britt lægger instruktørtimer ind i systemet? Der er aftalt, at instruktørerne fortsat selv lægger tider ind.
 • Der vil fremover bliver holdt lidt øje med, at instruktørerne afholder instruktørtimer i forhold til deres underskrevne kontrakt og desude byder sig til ved bl.a. åbent hus-arrangementer.
 • Kontrakten for instruktørerne fremsendes til Palle og opdateres/justeres snarest.
 • 5 personer har meldt sig som evt. kommende instruktører. Maj-Britt har sms’et med dem og planlægger at mødes med dem og Gitte snarest til en snak inden snarlig opstart på instruktørkursus.
 • Instruktørernes træningstøj er for enkeltes vedkommende slidt op. Vi har ingen ekstra sæt i kælderen og der skal købes nyt, men hvad? Nogle ønsker ét og nogle noget andet. Vi diskuterer emnet og beslutter, at man i og for sig frit kan vælge, om man ønsker tanktop eller kortærmet T-shirt. Der skal dog være ensartethed mht. farve, som skal være sort. Vi snakke om, at vi evt. kan tilbyde hver enkelt et beløb til køb af sportstøj, hvorefter det sendes samlet til tryk.
  Vi undersøger mulighederne for at få strikket en sponsoraftale sammen hos Sportigan i Hjallerup og melder ud, når vi ved mere.

 

Aktiviteter:

 • Åbent hus arrangement tirsdag 04.10.2016. Palle udfærdiger annonce til avisen.
 • Det står sløjt til med tilslutning fra instruktørerne mhp. deltagelse ved åbent hus. Der er fremsendt en mail til instruktørerne men kun 1 (afbud) har meldt tilbage til Maj-Britt.
 • Allan R, Palle, Maj-Britt, Gitte og Jane deltager. Der tages kontakt til Bruno, for at høre, om han kan deltage.

 

Evt.:

 • Vi snakker lidt om aktiviteten på FaceBook. Flere har adgang til at skrive opslag på Vodskov Foreningsfitness’ side, men det fremgår desværre ikke, hvem af os der lægger opslag op på foreningens vegne.
  Vi enes om, at man altid skal skrive sit navn under et opslag, man lægger på FaceBook, da det er rart at kunne se, hvem der er “forfatter”.
  Desuden er der enighed om, at siden udelukkende skal bruges til at gøre reklame for foreningen og til informere om tiltag og begivenheder, gjort af og i interesse for foreningen. Opslag skal stemme overens med Vodskov Foreningsfitness værdigrundlag og holdninger.
  Siden skal ikke være til brug for reklame af foreningen uvedkommende information og begivenheder.
 • Der snakkes om evt. arrangement for foreningens frivillige 21.01.2017. Nærmere information følger.
 • 11.10.2016 er der møde i TSI (netværksmøde), der denne gang finder sted i Tholstrup/Stenum. Henrik hører gerne, hvis man er interesseret i at deltage ved mødet.
 • Lokaliteterne som hidtil har huset Vodskov Skytteforening skal have ny funktion. Vi drøfter igen, om det er lokaler, som Vodskov Foreningsfitness kan gøre anvendelse af og i så fald til hvad.
  Vi spørger Michael og Jens H. om de vil inspicere lokalerne mht. om CrossGym kan gøre brug af lokaliteterne. Der arbejdes videre hermed.
 • Henrik og Jane taler sammen om kontakt til Sikem mhp. en snarlig revision af hjemmesiden.
 • I Holtet har man i spinninglokalet en slags cykelbiograf, som simulerer forskellige cykelpas.
  Der drøftes, om det vil være en idé at få installeret hos os i spinninglokalet. Det er dog en lidt dyr løsning.
 • Der spørges til skærm i fitnesslokalet, der eksempelvis kunne vise forskellige træningsøvelser, der kører i loops. Der arbejdes videre med idéen.

 

Næste møde:

 

Onsdag 09.11.2016 kl. 19.00

hos Palle, Brorsonsvej 28