referat af bestyrelsesmøde 17.08.21
17. august 2021
Referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2022
3. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde 25-01-2022

Dato: 25.01.2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca. 21.00

Sted: Ved, Karen Lisbeth

Deltagere: Palle Erik Hassing (PH). Formand
Henrik Jørgensen (HJ). Næstformand
Karen Lisbeth (KL) Sponsor- og instruktøransvarlig.
Jane Damkjær (JD) Medlems support
Allan Revsbech (AR) Ref. Spinning ansvarlig
Helle Balle (HB) Afbud

Dagsorden

 1. 1. Valg af referent.
  a. AR valgt til referent.
 2. Nyt fra formanden.
  a. PH fortalte at der var flere klager på, at der ikke var svaret på div. mail. PH forklarede at de desværre røget i spamfilter. PH har svaret på de pågældende mails.
  b. KL meddelte, at der var observeret at der blev lukket ”ikke medlemmer” ind af døren, i Spinning Lokalt. PH Dette kan ikke tolereres og kan straffes med udelukkelse af foreningen.
 3. Årshjul:
  a. Jan. Medlemsregistrering.
  b. Feb. Rengøring maskiner aftale
  c. Feb. Regnskab og budget.
  d. Marts. Generalforsamling d 15 marts.
 4. Nyt fra kassereren.
  a. Der er ca. 440 helårsmedlemmer
 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
  a. Der er ønsker om, nye maskiner. HL indkalder instruktører til arbejdsmøde vedr. nye maskiner.
  b. Der undersøges, om udendørs trænings container. AR undersøger. HJ spørger Pedan om de har erfaring.
  c. Der var en liste med forskellige ønsker, mindre ønsker sendes direkte til HJ. Som samler indkøb sammen.
 6. Nyt fra instruktørudvalg.
  a. Kl foreslog at nye medlemmer, bliver kontaktet af en instruktør ved indmeldelse. KL forfatter en tekst er kan bruges, når nye medlemmer kontaktes. Helle L. kontakter Jane for muligheder.
  b. Vedr. instruktør kursus. Instruktørkursus 4-6 marts og 25-27 marts. Kasper meldes til som ansvarlig. Der skal findes en løsning til forplejning. Der skal også bruges nogle undervisningslokaler i forbindelse med kursus.
  c. KL kontakter Henriette vedr. undervisningslokaler.
  d. Nye tiltag. Johanne vil gerne starte barsels fitness torsdag kl. 10. I Stemnings salen.
  e. Der tænkes, på en artikel i Vodskov avisen vedr. de mange hold der er i foreningen.
  f. Der tænkes på en form for åbent hus. F.eks. Hver anden måned.
  g. Instruktørerne vil gerne være til at planlægge sommerfest, eller næste fest.
 7. Nyt fra sponsorudvalg.
  a. Helle sender liste over dem der har betalt.
 8. Aktiviteter.
  a. Generalforsamling i marts d. 15. kl. 19.00
  b. Møde ved ekskursion til andet, center. Vedr. indkøb af nye maskiner.
 9. Eventuelt.
  a. Nye billeder af instruktørerne til hjemmesiden, og tavle.
 10. Næste møde.
  a. Næste møde marts d. 15. kl. 18.00. 1 time inden. Generealforsamling.
  b. Generealforsamling. Marts d 15. marts kl. 19.00