Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2023
5. december 2023
Referat af ordinær generalforsamling den 19. marts 2024
19. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde 26. januar 2024

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 26.01.2024

Tidspunkt: kl. 18-20.15

Sted: Stillecaféen, VKI

Deltagere: Jan, Anders, Henrik, Helle, Allan L, Allan R, Karen Lisbeth, Betina, Flemming, Kirsten, Jette, Helle, Palle og Jane (referent)

 

Dagsorden

1. Gennemgang af referat fra sidst
2. Nyt fra formanden
3. Årshjul
4. Nyt fra kassereren.
5. Nyt fra udstyrsudvalget
6. Nyt fra instruktørudvalget
7. Nyt fra sponsorudvalget
8. Hjemmesiden
9. Aktiviteter
10. Eventuelt
11. Næste møde

Referat

 1. Gennemgang af seneste referat – godkendt.
 2. Formanden er blevet kontaktet af et medlem, som tilbyder at opstarte et nyt hold. Det drejer sig om et såkaldt “Barselshold” med træning i stemningssalen 2 formiddage om ugen à 1 times varighed. Medlemmet har selv lagt en “føler” ud via Facebook, og det viser sig, at der er tilslutning til holdtypen.
  Det lyder som en god idé, og der arbejdes videre med planlægningen.

  Foreningen har fået ny hovedsponsor, Spar Nord Bank.

  I efteråret 2024 afholdes Try Out, som består i, at unge mennesker gratis kan prøve forskellige sportsgrene i forskellige foreninger, som tilmelder sig eventet. Vi overvejer i VKI, om vi vil byde ind med prøvetræning hos os.

 3. Vi drøfter hvad der skal ske i 1. kvartal af 2024. Kassereren skal indberette til Centrale Foreningsregister.
  I år afholder vi ikke åbent hus, da vi er godt tilfredse med den nuværende medlemstilstrømning, og vores erfaring siger, at behovet for et åbent hus ikke er stort.
  Til marts skal vi indgive timefordelingsønsker til VKI. Instruktørerne kan komme med ønsker hertil. På hallens hjemmeside kan man se kalender over nuværende aktiviteter.
 4. Kassereren er i gang med regnskabet, som skal færdiggøres i februar. Der er prisstigning på foreningens musikabonnement.
  Foreningen har en sund økonomi med lidt penge på bogen.
  Nuværende medlemstal 477.
 5. Spinningcykler trænger til service. Jan Levin tilbyder at gøre det. Henrik sørger for instruktion hertil.
 6. Henrik har haft møde med instruktører vedr. ønsker til nyt udstyr. Der er flere ønsker til nyanskaffelser og til en omrokering af nuværende udstyr i centret. En enkelt maskine er defekt og skal fjernes, ligesom også en del af tårnet ønskes fjernet, idet det tager for megen plads. Der er tilkendegivelser fra flere medlemmer om hjælp til evt. kommende omrokering.
  Vi har endnu ikke sat ovenstående i gang, så instruktørerne kan stadig nå at komme med ønsker til instruktørudvalget.
  Det nye løbebånd har ikke plads til flere nye profiler – Henrik undersøger nærmere, hvad der kan/skal gøres ved det.
  Jette ønsker en brugerprofil til Spotify.
 7. Nyt sæsonhold “Puls og styrke” er opstartet. Holdet har fin tilslutning.
  Vi trækker store veksler på de få instruktører, vi har til træningscentret. Et par nye har henvendt sig med interesse for at komme på instruktøruddannelsen. Den ene kan evt. starte som instruktør inden en evt. instruktøruddannelse. Vi undersøger, hvornår der er et nyt hold til det.
 8. Et par forældede oplysninger skal fjernes fra hjemmesiden og nye billeder skal lægges ind.
 9. Generalforsamling 19.03.2024 kl. 19.00 i Stillecaféen, VKI.
 10. Intet at referere.
 11. Næste møde: Formøde kl. 18.30 før generalforsamlingen.