Referat af bestyrelsesmøde 25-01-2022
25. januar 2022
Generalforsamling VFF-referat 15-03-2022
15. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2022

Dato: 3. maj 2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca 21.00

Sted: Palle, Brorsonsvej 28, Vodskov

Deltagere: Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Allan, Helle og Palle

Afbud : Ingen

Dagsorden

 1. Valg af referent.
  Palle blev valgt.
 2. Nyt fra formanden.
  Der er møde angående timefordeling i VKI den 23. maj, hvor Henrik og Palle deltager. Karen Lisbeth sørger for at få indsamlet ønsker fra instruktører til tider senest den 11. maj da de skal sendes til VKI senest den 15. maj
  Et medlem har sendt mail med forskellige ønsker til foreningen. Tungere håndvægte, afskærmning af vinduer, ingen brug af håndklæde og mulighed for at medbringe ven til prøvetræning. De første 3 forslag har været oppe før og blev, som tidligere, afvist af bestyrelsen. Det samme gjorde det sidste forslag da det åbner op for uoverskuelige konsekvenser og det er altid muligt ved henvendelse til en instruktør at få aftalt et besøg i centret.
  Der var i påske lukket i VKI og derfor kun adgang for vores medlemmer til at gå ind og træne i fitness. Denne adgang er desværre blevet misbrugt til ophold i VKI uden at gå ind i træningscentret, hvilket ikke er tilladt. Konsekvensen er at et enkelt af vores medlemmer har fået en måneds karantæne mod at komme i VKI, hvilket har gjort at vi har måtte lukke medlemmets brik i perioden.
  Det blev bestemt at alle frivillige i foreningen skal tilbydes ny “uniform”. Palle finder frem til et mindre udvalg og sender besked ud ang. dette. Samtidigt forlænges den nuværende tøjordning, hvilket også skal fremgå af beskeden.
 3. Årshjul
  Hjulet blev gennemgået uden yderligere kommentarer.
 4. Nyt fra kassereren.
  Helle har fået hjælp fra DGI til at få helt styr på bogføringen, hvilket har været en stor succes. Desuden har både Helle og Jane deltaget i Conventus-kursus.
  Vi har 365 medlemmer pr d.d.
 5. Nyt fra udstyrs udvalg.
  Der skal på et møde med instruktørerne lægges en udviklings/investerings-plan for de næste 3 år så indretning og investeringer kommer til at hænge fornuftigt sammen. I 2022 regner vi med at skulle købe nyt udstyr for omkring 250 tkr.
 6. Nyt fra instruktørudvalg.
  Der er uddannet ny fitnessinstruktør og der er skrevet kontrakt med nu spinninginstruktør, der snarest skal på kursus. Samarbejdet instruktører imellem og med de ansvarlige kører bedre end nogensinde.
  Der er blevet ansat 3 drenge til at hjælpe med at holde centret ryddeligt da der har en del problemer med manglende oprydning.
 7. Nyt fra sponsorudvalg.
  Vi skal snarest have møde med vores hovedsponsor for en forhåbentlig forlængelse af sponsoratet.
 8. Aktiviteter.
  Der arbejdes i instruktørgruppen på åbent hus arrangementer, hvor det vil være muligt at prøve alle foreningens tilbud. Der planlægges efter opstart i efteråret.
 9. Eventuelt.
  Der afholdes sommerfest, fredag, den 3. september kl. 18.30. Palle udsender invitation. Lokation og indhold kommer senere.
  Allan indkøber banner, der kan sættes op ved arrangementer.
  Hvis maskiner mm i centret skal flyttes om skal vi have væggene malet.
  Henrik indkalder snarest til møde angående vores hjemmeside, der ikke kører optimalt og flere billeder mm skal opdateres.
 10. Næste møde.
  Næste møde er ved Allan, den 8. juni kl. 19.00