Referat af bestyrelsesmøde 17. august
17. august 2017
Bestyrelsesmøde den 23. november 2017
23. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober

Dato:                    4. oktober 2017

Tidspunkt:            kl. 19.00 – 20.

Sted:                    Allan, Brorsonsvej 26, Vodskov

Deltagere:           Karen Lisbeth, Trine, Henrik, Jane, Allan, Maj-Britt og Palle

Afbud :

Dagsorden.

  1. Valg af referent.

Trine

 

  1. Nyt fra formanden.

Intet nyt siden sidste møde.

 

  1. Nyt fra kassereren.

Økonomien er stabil.

 

  1. Nyt fra udstyrsudvalg.

Den nye cykelbiograf har allerede aflastet spininginstruktørene og spininglokalet bliver brugt mere end før.

Spinningteamet er godt i gang med at undersøge pulssystem – det er ikke muligt at få et system der kan arbejde sammen med cykelbiografen. Der arbejdes videre på at få en aftale (og pris) på plads.

 

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

Allan Lydholm er pt. skadet.

Der er stadig problemer med instruktører der har for få timer, og ikke overholder sin kontrakt. Det indskærpes overfor instruktørerne at kontrakten skal overholdes, ellers må vi afbryde samarbejdet. Det understreget også at tide som hovedregel skal ligge om eftermiddagen eller først på aftenen – de tidspunkter hvor de fleste af vores medlemmer har behovet.

 

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

Vores hovedsponsor Nordjyske Bank har betalt sit årlige sponsorat. Der skal følges op på øvrige sponsoraftaler, da samtlige skal fornyes.

 

  1. Aktiviteter.

Der blev afholdt åbent hus i september med et pænt fremmøde. Der afholdes åbent hus igen d. 16. januar.

Næste bestyrelsesmøde d. 23. november bliver åbent for instruktører og med spisning, gerne på Vodskov Kro hvis de har plads.

Der belv snakket om mulige arrangementer for medlemmerne. Eventuel en ny runde kropsscanning og max-puls test når vi får pulssystem til spininglokalet.

 

  1. Eventuelt.

Vi trænger til nye billeder til hjemmesiden, både af bestyrelse/instruktører og stemningsbilleder fra centret. Vi prøver at få en fotograf med til næste bestyrelsesmøde.

Der skal findes en ny kasserer, da den nuværende ikke ønsker genvalg til næste generalforsamling.

Der er et tomt kælderlokale i VKI – mulige anvendelsesmuligheder drøftes, men indtil videre uden resultat.

 

  1. Næste møde.

Torsdag d. 23/11 kl. 18.00 på Vodskov Kro (hvis de har plads) – instruktører er velkomne