Referat af generalforsamling 26. marts 2019
26. marts 2019
Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2019
4. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2019

 

Dato:                   11. april 2019

Tidspunkt:            kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:                    Palle, Brorsonsvej 28 , Vodskov

Deltagere:            Henrik, Jane, Maj-Britt, og Palle

Afbud :                   Karen Lisbeth, Allan og Trine

Dagsorden.

  1. Valg af referent.

Palle blev valgt

  1. Nyt fra formanden.

Blevet kontaktet af E-sport, der ønsker at blive en underafdeling af fitness. Vi vil gerne holde et møde med dem angående hvilke ideer de har.

  1. Årshjul

Der skal ses på instruktørkontrakter til den næste sæson. Har vi de instruktører vi skal have.

  1. Nyt fra kassereren.

Intet nyt. Der er stadigt lidt penge på kontoen efter de store indkøb af nye spinningcykler og maskiner til træningscentret.

  1. Nyt fra udstyrsudvalg. 

Der er flere småting, der skal købes ind. Henrik bestiller.

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

Der er stadigt problemer med en instruktør, der ikke har opfyldt kontrakten. Vi følger op på sagen og fastholder kravet.

Der har været kontakt med et par potentielt nye instruktører, som vi skal have sendt på kursus i løbet af sommeren.

Der er ønske om, at der bliver lavet en fast tid om ugen, hvor der kun skal udleveres brikker. Der arbejdes videre med ideen.

  1. Nyt fra sponsorudvalg. 

Intet nyt.

  1. Aktiviteter

Intet på programmer.

  1. Eventuelt.

Hjemmeside. Trænger til opdatering. Det bliver et sommerprojekt som Henrik er tovholder på.

  1. Næste møde.

Tirsdag, den 4. juni kl.19.00 ved brunsviger Henrik…..