Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2016
30. marts 2016
Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2016
22. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2016

REFERAT

Dato:                    17. maj 2016

Tidspunkt:            kl. 19.00 – 21.30

Sted:                    Jane, Havstokken 3, Vodskov

Deltagere:            Karen Lisbeth, Henrik, Jane, Gitte og Palle

Afbud :                  Allan og Trine

 

  1. Valg af referent.

Palle blev valgt

 

  1. Nyt fra formanden.

Der afholdes møde med fysioterapeut igen i uge 21 sammen med VKI for at lave aftale.

Som opfølgning på instruktørmødet i sidste uge blev de forskellige forslag gennemgået og det blev bestemt at der skal ses på vores kontrakter. Samtidigt skal der arbejdes med forskellige arrangementer af forskellig varighed så der er noget for alle instruktørerne.

Der arbejdes videre med at finde flere medlemmer til bestyrelsen.

 

 

  1. Nyt fra kassereren.

Der er ca. 360 medlemmer.

 

  1. Nyt fra udstyrsudvalg

Der skal indkøbes forskellige småting i forbindelse med vore nye hold. Henrik afklarer med instruktører og indkøber.

 

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

Holdtræning 2016 er på plads og tider er aftalt med VKI. Yoga skal dog flyttes fra torsdag til fredag.

Gitte arbejder på at finde et par instruktører mere til træningscentret.

 

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

Der er usikkerheder angående indbetalinger fra nogle af  vore sponsorer. Henrik og Trine afklarer dette.

 

  1. Aktiviteter

Sommerfest afholdes den 10. september kl. 18.00. Karen Lisbeth sender mail.

 

  1. Eventuelt.

Hjemmesiden skal gennemgås så billeder og tekst af instruktører stemmer og fanebladene med valgmuligheder skal minimeres. Jane tager sig af dette.

Der skal følges op på hvordan depotrummet til stemningssalen er organiseret da det kan være meget svært at komme til vores redskaber. Palle følger op med VKI.

Rengøringen er af svingende kvalitet, hvilket ikke er tilfredsstillende iht. vore aftale med VKI, hvilket Palle følger op på.

Jane finder frem til aldersfordelingen af vore medlemmer så nye aktiviteter kan målrettes de forskellige aldersgrupper.

 

  1. Næste møde.

Tirsdag, den 16. august ved Henrik