Bestyrelsesmøde den 14. december 2015
14. december 2015
Ordinær generalforsamling den 10. marts 2016
10. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 3. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 3. februar 2016

Referat

Dato:                          3. februar 2016

Tidspunkt:               kl. 19.00 – 21.30

Sted:                           Laila, Nellikevej 4, Vodskov

Deltagere:                  Karen Lisbeth, Trine, Rikke, Laila, Henrik og Palle

Afbud :

Dagsorden.

  1. Valg af referent. Karen Lisbeth
  2. Spinning v/Jens Hoelgaard.

$1·       2 spinning cykler  ønsket – er opfyldt.

$1·       Mange melder ikke afbud til spinningholdet.? Det er rigtig ærgerligt, da der ofte er mange på venteliste. Kan man gøre noget ved de? Forslag

$1·       Vi sender en venlig mail ud.( Palle)    Conventus  kan måske bruges til reminder ( Jane)

$1·       Ønske: Et pulssystem( Sunto)  + Digitalt ur. (Henrik).

$1·       Ventilationssystem i spinninglokale bør bringes i orden.( Palle)

$1·       Der er ikke brug for flere instruktører p.t.

  1. Nyt fra formanden.

$1·       Vores rengøringshjælp stopper. Vi skal finde en ny rengøringshjælp.

  1. Nyt fra kassereren.

$1·       Vi har plus på kontoen.

Regnskab 2015.

$1·       Trine gennemgår regnskabet. Gør det klart til  revision /generalforsamling

$1·       Saldo og medlemstal. 425 medlemmer p.t.

$1·      

  1. Nyt fra udstyrsudvalg.

$1·       Leg ekstensionsmaskine kommer i uge 8.

$1·       Udluftning fungerer ikke.

$1·       Spritdispenser købes

  1. Nyt fra instruktørudvalg.

$1·       Gitte skal på masteruddannelse.

$1·       Gross gym er kommet godt i gang .

$1·       Birgitte Røgild skal på yogakursus, hvorefter hun starter  hold muligvis til september.

$1·       Vi mangler en mødedato til fælles træner/ ledermøde (Rikke).

$1·       Vi skal have styr på tiderne til holdtræning 2016.

  1. Nyt fra sponsorudvalg.

$1·       Klubliv eksisterer ikke mere.

  1. Aktiviteter

$1·       Generalforsamling 10.marts kl 19.00

  1. Eventuelt.

$1·       Vi har fået nu fået mulighed for at tjekke medlemmer i dopingregisteret. Så ved mistanke har vi mulighed for at undersøge.

$1·       Vi efterlyser 2 medlemmer til service eftersyn af maskinerne.

$1·       Netværksmøde i Fitness Ø i marts måned.

$1·       Problemer med computeren. Vi køber en ny.(Henrik)

$1·       Der mødte ikke medlemmer op til rengøringsdag. Vi køber os til rengøring fremover.

               Der må påregnes at centret lukkes, når der skal gøres rent.

$1·       Hjemmesiden er opdateret. Er der ting der skal justeres kontaktes Henrik.

$1·       Den 10.marts mødes bestyrelsen 18.30.