Ordinær generalforsamling den 10. marts 2016
10. marts 2016
Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2016
17. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde

 

Dato:   30. marts 2016

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted:Henrik, Skovstjernevej 16,, Vodskov

Deltagere:Karen Lisbeth,Henrik, Palle og Jane

Afbud :Trine, Rikke og Laila

Dagsorden:

Valg af referent:

Jane blev valgt.

Nyt fra formanden:

 • Opfølgning på generalforsamlingen:
  Bestyrelsen konstitueres som hidtil.
  Bestyrelsen arbejder videre med alle forslag, fremlagt på generalforsamlingen.
  Laila har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Vodskov Foreningsfitness og skal erstattes af en suppleant. Foreningen takker Laila for godt samarbejde.

 • Palle er blevet valgt til formand for halbestyrelsen, hvilket heldigvis ikke får konsekvenser for hans virke i Vodskov Foreningsfitness. Vi skal dog stille med en anden person i hallens repræsentantskab. Karen Lisbeth træder ind i stedet for Palle.

Nyt fra kassereren:

 • Kassereren (Trine) er syg og deltager derfor ikke ved dagens møde – derfor intet nyt.

 • Medlemstal 427.

Nyt fra udstyrsudvalg:

 • Reparationen af mavemaskinen pågår.

 • Henrik fremfører, at han, Allan R og Ole (pedel) inden længe tager en aften, hvor flere småting færdiggøres, bl.a. reparation af “tårnet”, opsætning af spritdispenser m.v.
  Opslagstavlen bliver flyttet til indgangspartiet, hvor den kommer til at hænge på den nyopførte væg.
  Der arbejdes på en aluliste til omkransning af området med måtter, bl.a. for at lette rengøringen.

Nyt fra instruktørudvalg:

 • Holdtræning 2016:
  Tirsdag 26.04.2016 kl. 19.00 er der timefordelingsmøde i VKI, hvor kommende sæsons “haltider” fastlægges.
  Vigtigt at Line og Birgitte overvejer inden ovennævnte dato, hvilke tidspunkter de ønsker at råde over stemningssalen i kommende sæson.
  Henrik tager med til timefordelingsmødet, også gerne med deltagelse af Line og/eller Birgitte.
  Evt. ønsker blandt øvrige instruktører er også velkomne – Henrik skriver mail.

Nyt fra sponsorudvalg:

 • Intet nyt.

Aktiviteter:

 • Vi snakker om i nærmeste fremtid at holde et lille inspirationsmøde, som bliver afholdt som et “aftensmadsmøde”, hvor vi over lidt mad kan snakke sammen om, hvilke ønsker der er til den kommende sæson. Karen Lisbeth tager kontakt til Rikke og Gitte mhp. datoforslag.

 • Træner-/leder-event: Vi snakker om tidligere aktiviteter, som har måttet aflyses pga. for få tilmeldinger.
  Der tages en principbeslutning om, at aktiviteter fremover gennemføres uanset antallet af tilmeldinger. Vi må så herefter revurdere denne beslutning.

Evt.:

 • Palle fortæller, at skytterne flytter fra VKI. Deres hidtidige domicil i kælderen er derfor snart ledigt til nye aktiviteter. Gode forslag hertil er kærkomne.

 • Jane fremfører, at torsdags Åbent hus-arrangementet snart lukker ned for sommeren, men forventes genoptaget efter sommerferien. Enighed om, at behovet for Åbent hus ikke er så stort i forårs-/sommermånederne men har sin berettigelse i vinterhalvåret.

Næste møde:

 • Tirsdag 18.05.2016 kl. 19.00
  hos Jane, Havstokken 3