Referat af åbent bestyrelsesmøde VFF 12.09.19
12. september 2019
Referat af bestyrelsesmøde VFF 07.01.2020
7. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde VFF 05.11.2019

Referat af bestyrelsesmøde VFF 05.11.2019

Dato:              05.11.2019.

Tidspunkt:     kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:             Karen Lisbeth, Vodskov

Deltagere:
Palle Erik Hassing (PH). Formand
Henrik Jørgensen (HJ).  Næstformand
Karen Lisbeth (KL)         Sponsor ansvarlig
Maj-Britt Serbian (MS)    Instruktør ansvarlig
Jane Damkjær (JD)        Medlems support
Allan Revsbech (AR)      Ref. Spinning ansvarlig
Trine Thomsen (TT)       Kasser

Afbud: Trine Thomsen


Dagsorden.

1. Valg af referent.

 1. AR valgt til referent.

2. Nyt fra formanden.

 1. Der har være en instruktør der ikke har opfyldt sin kontrakt. Det blev overvejet hvad der skulle tages af videre skridt og om der skal ændres kontrakter til instruktører. Det skal ikke tages yderligere skridt i sagen. Den blev derfor afsluttet.
 2. Der er blevet orienteret om at reglementet vedr. anvendelse af talkum, magnesium er blevet forbudt i centeret. Der bliver sendt nyt mail ud til alle medlemmer, med denne information.
 3. Der kommet en mail fra et medlem, med en del forslag. Mailen blev gennemgået: Der var forslag om at håndklæde reglen skal fjernes = Det blev besluttet at håndklæde reglen bevares.
  Der var forslag om tungere håndvægte = Der kommer ikke tungere håndvægte.
  Der var forslag om musik skal slukkes eller være lavere. = Musik bevares men på moderat niveau.
  Forslag om solfilm = Der er ikke muligt at monteret solfilm dette er undersøgt før.
  Der er forslag om nye maskiner = arbejdes der videre med dette forslag sammen med de instruktørerne.
 4. Der er kommet klager, over at der er nogen der kan booke flere flere gange end 10 f.eks i spinning. Det skal kun være muligt at booke 10 tider, ligegyldigt hvem det er.
  Forslag om at købe flere cykler. Der er kun få der ikke er kommet på hold. Så der bliver ikke tilkøbt, ekstra cykler p.t.
 5. Der er forslag, om et børne hold i skolens hal, Der var positiv stemning omkring holdet. Det prøves startes op omkring januar. Palle aftaler med instruktør for opstart. Pris og alder skal fastlæges. Der er 4 instruktører koblet på holdet.

3. Årshjul.

 1. Januar:
  Åbent hus det udskydes til 12 januar. Hvor der er DGI Fitness Tryday. Det afholdes kl. 11 – 14 på denne dag. HJ. Booker stemningssalen. AR sørger for spinning instruktører til små events. Sørge for Betina med Bodytoning. Der ud over 3 fra bestyrelsen.
 2. Januar:
  Rengøring af maskiner spinning cykler. Udføres at bestyrelsen og inviterede instruktører med spisning. Centeret lukkes denne dag. januar. d. 26. kl. 10 – 14

4. Nyt fra kassereren.

 1. Der er stadig + på bogen.
 2. Der er ca. 444 betalende medlemmer.
 3. Der skal findes en ny kasser. For Trine holder op til generalforsamlinger. Bestyrelsen gennemgår medlemmerne, for at se om der skulle være egnede emner til ny kasser. Der arbejdes stadig med en ny kasser.

5. Nyt fra udstyrsudvalg.

 1. Der indkøbes udstyr til Bodytoning. HJ. indkøber Støt vores sponsorer

6. Nyt fra instruktørudvalg.

 1. Jens B. Starter som Spinning instruktør.
 2. Line M. Stater måske som spinning instruktør igen.
 3. Der bliver oprettet flere spinninghold. Der er møde med spinninggruppen i morgen.

7. Nyt fra sponsorudvalg.

 1. Penny Lane er ny sponsor

8. Aktiviteter.

 1. Trydag 12 januar. 11 – 14. Spinninghold oprettes AR opretter spinning med 30 min. Interval. og helst bodytoning, Måske også børnehold.

9. Eventuelt.

 1. Der er kommet en henvendelse. Fra cykelklubben omkring et lukket spinning hold. Cykelklubben skal have en rundvisning.
 2. Ny intro mail. Når et medlem melder sig ind.
 3. Skilt på døren “ Velkommen til VFF” og på gulv ved indgang. Husk håndklæde, Husk sko.