Generalforsamling VFF-referat 15-03-2022
15. marts 2022
Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2022
16. august 2022

Referat af bestyrelsesmøde VFF 06-06-2022

Dato: 06.06.2022

Tidspunkt: kl. 18.00 – ca. 19.00

Sted: Ved Allan

Deltagere: Palle Erik Hassing (PH). Formand.
Henrik Jørgensen (HJ) Næstformand.
Karen Lisbeth (KL) Sponsor- og instruktøransvarlig. Afbud
Jane Damkjær (JD) Medlems support.
Allan Revsbech (AR) Ref. Spinning ansvarlig.
Helle Balle (HB) Kasser.

Dagsorden

 1. Valg af referent.
  AR valgt til referent.
 2. Nyt fra formanden.
  Palle og Henrik havde været til timefordelings møde i hallen. Det gik fint. Vi har fået de tider vi gerne til have.
  Palle kontakter hallen vedr. at rengøring ikke er er i orden.
  Palle følger op tøjordning
  Der er problemer med, unge personer de filmer med telefon i lokalerne, når der trænes. Dette er ikke lovligt. Palle sender en mail rundt til medlemmerne. Der er forslag om piktogram på døre.
  Der er nogen der lukker gratister ind i centeret. Dette er ikke lovligt. Palle sender mail rundt.
  Palle sender fest invitation 3 sep. Til instruktører
 3. Årshjul:.
  Juli tøjaftale
  Juni 17 fødselsdag. For VFF
 4. Nyt fra kassereren.
  Der er ca. 327 medlemmer.
 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
  Henrik indkaldte til, udstyrsmøde af 2 omgange. Der kom ingen instruktører. Der er derfor blevet lagt en plan for udskiftning, Nyt løbebånd, ny kondicykel, Romaskine, håndcykel. Dette i år. Næste år dobbelt trissetårn. Nye maskiner bliver leveret lige efter sommerferien, Der bliver indkaldt til en arbejdsdag.
  Stepbænke skiftes, vippebræt udskiftes, der er skader på benmaskine.
 6. Nyt fra instruktørudvalg.
  AR meddelte at han havde fået en ny spinning instruktør. Louise. Vedkommen til
 7. Nyt fra sponsorudvalg.
  Intet nyt.
 8. Aktiviteter.
  Jane sørger for at optimere vores Conventus abonnement og opsætning.
 9. Eventuelt.
  AR foreslog at væggene bliver malet, da de er lidt skrammet.
  AR Banner til VFF. Bestilles.
 10. Næste møde.
  Aug. Tirsdag. 16. kl. 19 ved. Henrik.
  Generealforsamling. Marts.