Bestyrelsesmøde 14. november 2018
14. november 2018
Referat af generalforsamling 26. marts 2019
26. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde VFF 08.01.2019

Referat af bestyrelsesmøde VFF 08.01.2019

Dato:            08.01.2019.

Tidspunkt:    kl. 19.00 – ca 21.00

Sted:           Jane Havstokken, Vodskov

Deltagere:   Palle Erik Hassing (PH). Formand
Henrik Jørgensen (HJ). Næstformand
Karen Lisbeth (KL) Sponsor ansvarlig
Maj-Britt Serbian (MS) Instruktør ansvarlig
Jane Damkjær (JD) Medlems support
Allan Revsbech (AR) Ref. Spinning ansvarlig
Trine Thomsen (TT) Kasser

Afbud:          Maj Britt Serbian

 

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  AR valgt til referent.
 2. Nyt fra formanden.
  Der var ingen kommentarer
 3. Årshjul.
  a. Februar:
  i. Hovedrengøring af lokaler. Centeret lukkes når der er hovedrengøring i uge 8. Jonna udmelder dato.
  ii. Det er ikke nødvendigt med eftersyn på maskiner, da de sidste gl. maskiner er udskiftet.
  b. Marts.
  i. Generalforsamling bliver tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 i hallen.
  Sendes ud på conventus, Facebook og på hjemmesiden.
 4. Nyt fra kassereren.
  a. Der er stadig + på bogen.
  b. Der er ca. 470 betalende medlemmer.
 5. Nyt fra udstyrsudvalg.
  a. Der er indkøbt nye maskiner til centeret. En multihip maskine og en legcurl fra technogym. Der kommer en ben ind og ud maskine til erstatning for de 2 maskiner.
  b. Der er 3 maskiner der pensioneres.
  c. Der er indkøbt 11 nye spinning Bodybike+.
  d. Der indkøbes pulsbælte til alle spinninginstruktørerne.
  e. Der indkøbes en ny pc til centeret. Da den gl. ikke er ikke så god.
 6. Nyt fra instruktørudvalg.
  a. Der er forslag om at medlemmer udelukkende kan tilmeldes til hold og ikke til fitnesscenteret. Det forsøges med Bodytoning kan køre med direkte kontingent uden adgang til centeret. ( Dem der er medlem i centeret vil selvfølgeligt stadigt kunne deltage på holdet )
 7. Nyt fra sponsorudvalg.
  a. TT og KL finder kontrakter med sponsorer, og der skal sendes nye opkrævninger ud til sponsorer der har kontrakt.
 8. Aktiviteter.
  a. VFF deltager i DGI Tryday. Søndag d. 27. januar. Centeret holdes åbent fra kl. 13 – 16. Der er mulighed for at prøve hold / spinning og fitness i centeret. Vodskov avis informeres om arrangement. Der skal komme instruktører fra spinning, hold og instruktører.
  b. Der er fælles bestyrelsesmøde med instruktører d. 26. feb. Kl. 18.30 i vodskov kro. Seneste tilmelding senest 1. Feb.
 9. Eventuelt.
  a. Der er observeret at der nogle der bliver lukket ind uden at have betalt. Der køres en periode hvor vi kontrollerer brikkerne.
  b. På næste møde tages det op med uddannelse af instruktører.
  c. HJ foreslår at der ophænges en infoskærm der viser forskellige slide. Der søges et par medlemmer der kunne tænke sig at deltage at producere nogle små film til skærmen. AR sender en mail ud på conventus for at søge nogle der gerne vil. Kan også bruges til sponsor billeder.
 10. Næste møde.
  a. Næste møde 26.02.2019 ved vodskov kro med spisning.