Referat af bestyrelsesmøde VFF 07.01.2020
7. januar 2020
Referat af ordinær generalforsamling 24. juni 2020
24. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde VFF februar

Referat af bestyrelsesmøde VFF februar

Tilstede:   Henrik, Allan, Trine, palle, Karen Lisbeth, Lauge og Maj-Britt
Afbud:      Jane

1. Maj-Britt blev valgt til referent.

2. Nyt formand

Lauge vil gerne vælges til bestyrelsen som kasserer. Generalforsamling er 17 marts. kl. 19 i VKI.
Instruktører Michael og Helle har børnehold lørdag formiddag.
Palle sørger for, at Helle kontakter Jane ift. at børneholdene oprettes i Conventus.

 

3. Årshul

Der er lukket mandag i uge 8 kl. 05-15 da centeret skal gøres rent.

 

 

4. Kasserer

Der er plus på kontoen og aktuelt er der 465 medlemmer.

 

5. Nyt fra udstyr

Løbebånd og cyklet er tjekket for fejl og mangler.
Der ønskes nye stepbænke. Henrik undersøger dette og opbevaring af disse i VKI.
Henrik undersøges ligeledes om det er muligt med en skærm i centeret således man kan se, hvor mange der har bibbet sig ind.

Torsdag den 5 marts 2020 er der tur til Frederikshavn for at se Bodybike.
Romaskinen i centeret er slidt og der købes en ny – Henrik undersøger.

 

6. Instruktør

Der arbejdes med en løsning omkring timer i centeret og hvordan disse kan lægges.
Dette for at vi fremadrettet kan arrangere flere aftentider.

 

7. Sponsor

REMA1000 Vodskov vil gerne være sponsor.
Karen Lisbeth gennemgår alle sponsorkontrakter.

 

8. Aktiviteter

Der er generalforsamling i marts.

 

9. Evt.

Dialog omkring ungdomshold da flere har hørt ønsker omkring hold til de 13-14 årige.
Dette kræver flere instruktører men der arbejdes videre med tiltaget.

 

10. Næste møde

Generalforsamling 17 marts. 2020.