Referat af bestyrelsesmøde VFF 08.01.2019
8. januar 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2019
11. april 2019

Referat af generalforsamling 26. marts 2019

Referat af generalforsamling 26. marts 2019

 

Dato:                    26 Marts 2019

Tidspunkt:            kl. 19.00 – 20.30

Sted:                    Vodskov Hallen

Deltagere:            Palle Erik Hassing (PH).

Henrik Jørgensen (HJ).

Karen Lisbeth (KL)

Maj-BrittSerbian (MS)

Jane Damkjær (JD)

Allan Revsbech (AR) Referent

Afbud:                     Ingen

Instruktører:            Casper og Birgitte.  5 medlemmer.  15 i alt til mødet.

Dagsorden.

 1. Valg af referent.
  1. Birgitte Hassing blev valgt til dirigent.
 2. Formanden beretning
  1. Palle Hassing fremlagde års beretning. Det har været et godt år med stabil medlemstilslutning
  2. Der er ca. 460 helårsmedlemmer.
  3. Det er startet et nyt hold tilbud i Bodytoning og Yoga.  Med ændret tilmelding model.
  4. Der blev indkøbt 11 nye spinning stykker og 3 nye maskiner til fitness centeret.
  5. Der blev takket til bestyrelsen for det gode arbejde.
 3. Økonomi
  1. Trine fremlagde resultatopgørelsen og balance. Der er medlems fremgang hvilket også kan ses på resultatet og balance.
  2. Der blev udleveret kopi af resultat og balance for 2018 (se vedlagte bilag.)
  3. Selv om der ses stort overskud for 2018 er større dele af pengene, allerede brugt på indkøb af spinningcykler og maskiner først i 2019.
 4. Fastsættelse af kontingent 
  1. Kontingent for 2019 er uændret.
 5. Fremlæggelse af det kommende budget. For 2019
  1. Palle fremlagde budget for 2019. Det blev fremlagt på mødet.  (Se bilag)
  2. Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget.
 6. Indkommende forslag.
  1. Der var ikke kommet nogle forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  1. Der var genvalg til Karen Lisbeth, Henrik, og Palle til bestyrelsen.
 8. Suplleant til bestyrelsen.
  1. Anders Jeppesen, Helle Balle blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor og revisor suplleant.
  1. Per fortsætter og Birgitte Hassing overtager som revisor for IB. Casper Alstrup blev valgt til Revisor Suppleant.

 10. Evt.
  1. HJ. Der var et medlem der havde rost spinningsinstruktørrerne for at undervise i den nye watt funktion på nye spinning cykler.
  2. Lars have fået en meldings om at hans data, var blevet for gamle og skulle fornyes.
  3. Spørgsmål: Kan man se nogle steder hvor mange af medlemmerne der rent faktisk bruger deres abonnement.  HJ svarede. Der er ikke noget at vi ser efter.
  4. KL. opfordrede medlemmer til at komme med forslag til aktiviteter, der kan afholdes i foreningens regi – det er jo medlemmernes forening.
  5. Forslag: Om man kunne få tilskud, til at købe nogle forenings T shirt.  PH. Det er der ikke planer om p.t.
  6. Der er forslag om at der kunne køres nogle emne dage /  i forening. F.eks. ”Dødløft dag” hvor der f.eks.  er inviteret en instruktør fra en styrkeløfter klub, der kunne pudse medlemmernes stil af. Eller noget tilsvarende.