Ordinær generalforsamling tirsdag, den 17. marts 2015 i VKI.
17. marts 2015
Bestyrelsesmøde den 7. maj 2015
7. maj 2015

Referat bestyrelsesmøde 7. april 2015

Dato: 7. april 2015

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00

Sted: Laila, Nellikevej 4, Vodskov

Deltagere: Heidi, Karen Lisbeth, Trine, Rikke, Laila, Henrik og Palle

Afbud : Ingen

Dagsorden.

1. Valg af referent.
Palle blev valgt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt uden kommentarer

3. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Palle som formand, Henrik som næstformand og Trine som kasserer.
Herefter blev bestyrelsens arbejdsopgaver gennemgået og følgende ansvarsområder blev besluttet:
Udstyr Henrik
Aktiviteter – Henrik/Palle
Conventus Heidi
Medlemsinfo Heidi/Rikke
Hjemmeside/facebook -Heidi/Rikke
VKI – Palle
Instruktører – Laila/Heidi
Vodskov venner – Henrik
Sponsorer – Henrik/Karen-Lisbeth

4. Nyt fra formanden.
Der er underskrevet aftale med VKI angående ydelser, men der mangler stadigt en del detaljer angående rengøring, reoler og forbrug.

5. Nyt fra kassereren.
Ca. 320 medlemmer og – 29.000,- kr.
Der mangler stadigt afklaring med udlejer angående aflæsninger for forbrug. Henrik tager den op med udlejer.

6. Nyt fra udstyrsudvalg.
Henrik og Laila har haft møder med vore leverandører for at få hjælp til indretning af de nye lokaler. Der er ikke en endelig afklaring endnu, men det kommer inden vi flytter i uge 22. Henrik har lavet forslag til mail til medlemmerne angående dette og denne sendes ud inden den 21. april.
Der er kommet en del klager over rengøringen og Laila har taget det op med Astrid. Astrid har sidste arbejdsdag, den 31. maj da det er VKI’s personale, der skal varetage rengøringen fra denne dato.

7. Nyt fra instruktørudvalg.
Der blev afholdt instruktørmøde den 25. marts, hvor der var et stort fremmøde og den nye plan med faste instruktørtider blev fremlagt og godt modtaget og der afholdes planlægningsmøde den 20. maj, hvor vagtskemaet fastlægges. Ved fastlæggelse af træningsprogrammer er det bestemt at Exor Life fremover skal anvendes af alle og der laves standard træningsprogrammer der kan bruges af alle.
Der søges med lys og lygte efter instruktører, der vil lave holdtræning. Vi vil gerne have pilates, boldtræning, mave/baller/lår-hold og yoga….
En enkelt instruktør havde ikke givet tilbagemelding som krævet og er efterfølgende ekskluderet af foreningen.
Der er valgt ny farve til instruktørtøjet, der fremover vil være sort.

8. Nyt fra sponsorudvalg.
Tilfredshed fra vore sponsorer.
Der skal fremover tænkes i alternative baner mht. sponsering når vi flytter i VKI da de traditionelle skilte ikke længere kan benyttes.
Karen Lisbeth arbejde med at få os oprettet på klubliv.dk, da der kan være mulighed for en ekstra indtjening gennem denne.

9. Bogen.
Bogen blev gennemgået og der var ønske om præcisering angående størrelse på håndvægte. Der må IKKE være tungere håndvægte end 26 kg i foreningsfitnesscentre iht. regelsæt fra foreningsfitness.

10. Aktiviteter
Flytning til VKI skal foregå i uge 22 og kræver hjælp fra medlemmerne. Henrik laver plan over arbejdsopgaver.
Vi skal have repræsentanter til stede når VKI officielt åbner den 1. juni og når der afholdes foreningsdag, den 13. juni. Der kommer nærmere fra VKI angående begge begivenheder.
Sommerfesten for instruktører/bestyrelse afholdes den 20. juni og Palle sørger for indbydelse udsendes inden den 21. april.
Der er Open By Night den 28. maj og vi har lovet Nørresundby Bank af vi vil deltage sammen med dem. Palle kontakter Gert for at finde ud af, hvad der skal ske.

11. Eventuelt.
De næste par måneder laves der nøgler af Heidi hver mandag og KUN mandag.

9 måneders medlemskab genindføres da det har været et ønske fra flere.
Vi ønsker os en vandkøler inde i træningslokalet og den koster formodentligt 5-6.000,- kr. Henrik/Palle arbejder videre med det.
Rikke havde en forespørgsel med angående samarbejde med massør. Vi kan ikke lige se hvordan så bolden blev sendt tilbage og vi afventer oplæg.
Hjemmesiden trænger til opfriskning og Heidi og Rikke arrangerer møde med Sikem inden næste møde.

12. Næste møde.
Aftalt til den 7. maj 2015 kl. 19.00 ved Henrik, Skovstjernevej 16.