Referat af bestyrelsesmøde 30. maj 2023
30. maj 2023
Referat af bestyrelsesmøde 12. september 2023
12. september 2023

Referat bestyrelsesmøde den 17. august 2023

Dato: 17. August 2023

Tidspunkt: kl. 19.00 – ca 21.00

Sted: hos Henrik Skovstjernevej

Deltagere: Henrik, Jane, Anders, Helle, Daniel, Palle og jette

Afbud : Karen Lisbeth

Dagsorden

 1. Valg af referent
  Henrik
 2. Nyt fra formanden
  Ikke noget, det kommer under andre punkter
 3. Årshjul
  ikke noget før næste møde, vi skal ha tilrette årshjulet
 4. Nyt fra kassereren
  Det ser fint ud ca. 414 medlemmer
 5. Nyt fra udstyrsudvalget
  Forslag fra instruktør: Boksepude fjernes permanent. Den er blevet fjernetSpinning flyttes til kælder. det kan ikke være der på grund af brandforhold.
  Palle prøver at høre VKI om der er andre muligheder for at udvide center

  Andre t-shirts til instruktører for mere synlighed.
  Daniel for til opgave at komme med et udspil på dette

  Ønsker til udstyr og indkøbsplanlægning

  Der blev snakket om at instruktør bliver taget ned på råd når vi køber nye maskiner
  måske nyt program til at lave træningsprogrammer til medlemmer
  Puls og styrke holdet bliver oprette så man kan betale halv årligt

 6. Nyt fra instruktørudvalget.
  Karen Lisbeth havde meldt afbud så ikke noget til dette punkt.
 7. Nyt fra sponsorudvalget.
  Palle snakker med Sparnord og Henrik arbejder også vider.
 8. Aktiviteter.
  Henri kontakter DGI om noget hjælp til at fejre 10 år fødselsdag
 9. Eventuelt. DØR IND TIL CENTER SKAL ALTID VÆRE LUKKE OGSÅ NÅR DER ER VARMT.
  Nyt punkt til dagsorden hjemmeside
  Henrik under søger afgangs kontrol med mulighed at kunne se hvem der er inde i center på en skræm
  Jane og Henrik skal ha møde om hjemmesiden
  Indkøb af flere brikker Henrik
 10. Næste møde
  tirsdag d. 12/9 kl. 19.00-21.00 hos Helle Anders Olesens vej 4